Печалбата на Националната електрическа компания за деветте месеца на тази година достигна 822 млн. лева. Увеличението е със завидните 195% спрямо същия период на миналата година. Тогава компанията отчете над 278 млн. лв. печалба за деветмесечието. Това сочи неодитирания междинен финансов отчет на дружеството. Приходите на компанията за деветте месеца са нараснали до почти 4 млрд. лв., а за същия период преди година са били за 2,6 млрд. лв.

Наличният паричен ресурс и отчетената печалба за 2021 г. са били използвани за предсрочното възстановяване на отпуснатия от държавата кредит от над 600 млн. евро по делото с Русия за АЕЦ "Белене". През април обаче е бил сключен нов договор между Българския енергиен холдинг и НЕК за 700 млн. лв., благодарение на който е било направено плащането към държавата. Именно част от тези пари отидоха и за повишаване на социалните разходи, които правителството на Кирил Петков направи при управлението си.

Добрата печалба на компанията е вследствие на високите цени на електроенергията, отчетени по европейските пазари. Нивата им далеч надхвърляха прогнозите на КЕВР за движението на цените. В същото време съществен фактор върху цените бяха и нивата на въглеродните емисии, които се запазват в диапазона 75-90 евро/т. Енергийният регулатор прогнозираше нива от около 91 евро/тон. В същото време НЕК осигури допълнителни количества електроенергия за регулирания пазар, заради по-високото потребление при бита.

С над 27% е намаляло изкупуването на зелена енергия от производители, присъединени към мрежата средно напрежение. Там количествата за деветмесечието са за 263,7 хил. мвтч. Това се дължи основно на промените в Закона за енергетиката, според което Общественият доставчик купува електроенергия само от малки производители с инсталирана мощност под 500 квт.

3e-news.net