"Булгаргаз" ЕАД внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цена за март 2023 г. в размер на 119,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщи на интернет страницата си общественият доставчик.

Предложената цена е с 4% по-ниска от утвърдената за февруари 2023 г., отбелязаа "Булгаргаз".

През настоящия месец е валидна, утвърдената от КЕВР цена от 124,34 лева/MWh (без акциз и ДДС), по която "Булгаргаз" продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Така февруарската цена е с близо 31% по-ниска от действащата през януари 2023 г. (Финалното предложение на "Булгаргаз" беше за цена 124,35 лева/MWh (без акциз и ДДС)).

"Булгаргаз" отбелязва, че заявената цена е образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. В норматива се казва, че цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, се образува въз основа на техните последно заявени прогнозни количества природен газ в енергийни единици и разходите за доставката им от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия, от запаси природен газ и компонента за дейността "обществена доставка". Цената по може да се изменя периодично в съответствие с условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар.

В съобщението се напомня, че окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ за март 2023 г., "Булгаргаз" ще депозира в КЕВР на 1 март 2023 г., при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 28 февруари 2023 г. Същия ден КЕВР ще утвърди окончателната цена за месеца. 

По-рано днес министърът на енергетиката Росен Христов каза, че "Булгаргаз" е наред финансово и компанията в момента работи добре. Финансирахме я с редица траншове за повече от милиард, следим постоянно как се развиват пазарите, паричните потоци, посочи Христов, цитиран от БТА.

Министърът изрази очакването си в бъдеще с вече по-дългосрочно планиране и дългосрочните договори паричните потоци да се стабилизират, да има ясна представа какви средства трябват на компанията и след като се осигурят, тя да работи нормално, да не се налага, както беше в началото на август-септември, екстремни намеса и финансиране. Христов увери, че това вече е отминало и се работи за системни и дългосрочни договори.