Компанията за доставки, търговия и монтаж на фотоволтаични модули "АмонРа Енерджи" АД планира да се листне на пазара за растеж на малки и средни предприятия ВЕАМ на Българската фондова борса (БФБ). Това ще бъде първото IPO в сектора на соларната енергетика тази година.

Компанията ще предложи 1 259 100 броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 12.40 лева. От инвеститорите се търсят малко над 15.6 млн. лева. Минималната сума, заложена в документа за допускане на емисия акции за първично предлагане, е в размер на 2.480 млн.лв. Според изпълнителния директор на "АмонРа Енерджи" АД, д-р инж. Димитър Белелиев, набирането на капитал ще осигури по-бързо развитие и по-голям пазарен дял на Балканския полуостров. По думите му фирмата е най-големият доставчик на соларни системи в България, като има амбиция да стане такъв и на Балканския полуостров. "Чрез листването целим най-вече да сме по-прозрачни за клиенти, доставчици, инсталиращи фирми", коментира той.

д-р инж. Димитър Белелиев

Снимка: АмонРа Енерджи

Планове за развитие

Дружеството възнамерява да използва част от средствата за две нови складови бази за фотоволтаични панели, инвертори и покривни конструкции, се посочва в проспекта. Едната база ще бъде в Стара Загора (първата за България е в София) и ще покрива доставките и логистиката в Източна България. Изграждането й се планира за началото на 2023 г. Другият логистичен център е заложен за Букурещ за края на 2023 г. Очакванията на изпълнителния директор са пазарът в Румъния да е от 4 до 6 пъти по-голям от този в България.

Компанията вече има продажби в Северна Македония, Сърбия и Гърция, но предвижда по-голямо разрастване през 2023 година заради планираните законови промени и грантови мерки за соларни системи там. В момента румънският пазар заема малко под 10% от продажбите на "АмонРа Енерджи", а с около 3-процентов дял са продажбите в Северна Македония и Гърция, пояснява инж. Белелиев.

Финансови резултати и увеличение на капитала

Капиталът на "АмонРа Енерджи" АД е в размер на 6 млн. акции с номинал 1 лев всяка. Справка в Търговския регистър показва, че дружеството за соларни системи е увеличило капитала си това лято чрез парична вноска до 6 млн. лв. Съгласно данните в проспекта, "АмонРа Енерджи" АД от 1 януари до 30 септември 2022 г. е реализирала нетна печалба от 6.6 милиона лева. Продажбите на индивидуална база са достигнали близо 39 милиона лева. Очакванията са, заедно с дъщерното дружество "ЦЕРБ Солар" ЕООД, до края на годината оборотът да надхвърли 50 млн. лв., а печалбата да бъде малко под 10 млн. лв.

Предисторията

"АмонРа Енерджи" АД е четвъртата компания тази година, която изявява намерение за първично публично предлагане на акции на пазара за растеж BEAM на БФБ.

"АмонРа Енерджи" се занимава предимно с логистика и доставки на оборудване за малки и средни соларни централи - фотоволтаични панели, мрежови и хибридни инвертори, батерии, кабели, конектори, табла и електрическо оборудване. Работи с производители от т.нар. първи стълб на световната соларна енергетика. "Идеята за създаването на "АмонРа Енерджи" беше обмислена бизнес стъпка за нас", пояснява д-р инж. Белелиев. Компанията е логично разширение на дейността на "Централна Енергоремонтна База" ЕАД - предприятие със 75-годишен опит в енергетиката. "АмонРа Енерджи" АД притежава и дъщерна фирма за проектиране и инсталация на соларни системи по покриви на жилищни и промишлени сгради - "ЦЕРБ Солар".

Аукционът от първичното публично предлагане (IPO) на акции на "АмонРа Енерджи" АД ще се състои на 30 ноември на пазара BEAM на БФБ, съобщава компанията чрез сайта x3news.com.