В Агенция "Пътна инфраструктура" днес бяха отворени ценовите оферти за изграждането на 31,5 км от пътя между ГКПП "Калотина" и Сливница.

Едната тръжна процедура за участъка след ГКПП "Калотина" до пътния възел при Драгоман. Общата му дължина е 14,5 км. Индикативната стойност е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от средствата са осигурени от Механизма "Свързана Европа".

Отворените ценови оферти на допуснатите кандидати са на:

- "ГБС Инфраструктурно строителство" АД - 141 502 699.24 лв. без ДДС;

- "Хидро-вод строй" ДЗЗД, в което са: "Хидрострой" АД и "Водстрой 98" АД - 139 630 000 лв. без ДДС;

- "СТРАБАГ БПА" ДЗЗД, с участници: "Щрабаг" ЕАД, "Страбаг Сп. з.о.о., Полша" и "Битумина ГмбХ-България" ЕООД - 137 491 883.28 лв. без ДДС;

- Обединение "Калотина - София", в което са: "Джи Пи Груп" АД, "Контратас Инглесиас" АД, и "Трансконсулт-22" ООД - 140 147 188.40 лв. без ДДС.

Проектът предвижда уширение на съществуващия път, а в отделни участъци ще бъдат подобрени геометричните му елементи. Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 ще бъде изграден вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Ще бъдат построени 10 големи съоръжения, две от които са при пътните възли "Калотина" и "Драгоман". Срокът за изпълнение на поръчката е 852 календарни дни.

Другата обществена поръчка е за участъка между Драгоман и Сливница, с дължина 16,98 км. Индикативната му стойност е 117 млн. лв. без ДДС. Финансирането е от републиканския бюджет.

Отворените ценови оферти на допуснатите кандидати са на:

- "ГБС Инфраструктурно строителство" АД - 97 800 298.60 лв. без ДДС;

- Обединение "Геопът Запад", в което са: "Пътстрой-92" АД и "Геострой" АД - 113 823 688 .90 лв. без ДДС.

Проектът предвижда уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 км/ч. Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни.