Днес с решение на Съвета на директорите (СД) на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ) е извършена промяна в ръководството на "Булгаргаз" ЕАД, съобщиха оттам.

Приета е оставката на члена на СД и Изпълнителен директор Деница Златева, а от състава на директорския съвет на дружеството се освобождават Димитър Спасов и Татяна Петрова-Бояджиева. На техните места влизат Михаил Милков, Бянка Рачева и Марин Филиповски.

С решение на СД на "Булгаргаз" ЕАД за изпълнителен директор на дружеството е определен Веселин Синабов. От август 2022 г. до момента Веселин Синабов е директор на дирекция "Търговия с природен газ" и член на Съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД. От септември 2015 г. до август 2022 г. заема различни позиции в "Булгартрансгаз" ЕАД като директор дирекция "Търговски услуги", ръководител отдел "Балансиране" и други. Преди това е експерт в отдел "Покупка, транспорт и съхранение на природен газ" в "Овергаз Инк." АД.

Според изпратените до медиите визитки на новите ръководители на "Булгаргаз", Михаил Милков има дългогодишен опит в областта на енергетиката, с профил финанси. Към момента е директор дирекция "Финанси и бюджети" в "Български Енергиен Холдинг" ЕАД. Бянка Рачева е с опит като юристконсулт и от 2020 г. е адвокат. От януари 2013 г. Марин Филиповски работи в дирекция "Доставки на природен газ", а от юни 2004 г. до ноември 2012 г. е работил в "Софиягаз" ЕАД.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нови конкурсни процедури.

На 16 август 2022 г. бе предложен нов Борд на директорите на "Булгаргаз" начело с Деница Златева. Тогава тя смени на поста изпълнителен директор Людмил Йоцов, който беше назначен в дружеството при управлението на правителството на Кирил Петков.

Преди два дни с поредица от свои решения ръководството на БЕХ извърши смени в ръководствата на още няколко стратегически за страната енергийни обекта - "Мини Марица-изток" ЕАД, Национална електрическа компания, "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД и "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД (ICGB) - компанията - оператор на газовата връзка с Гърция.