Спекулациите и неверните твърдения, че е обсъждано КФН да отнеме лиценза на "Лев Инс", имат за цел да дестабилизират застрахователния сектор, както и да навредят на имиджа и репутацията на "Лев Инс". По своята същност тези внушения представляват нелоялна конкуренция срещу лидера на пазара по общо застраховане. Това заявяват в официално съобщение до медиите от "Лев Инс".

Повод за реакцията стана публикация в "Капитал", според която през юли тогавашният зам.-директор на КФН Ралица Агайн е поискала отнемане на лиценза на "Лев Инс", но в крайна сметка се е стигнало само до назначаване на одитор в компанията. От изданието изнесоха неофициална информация, че към момента към нея има "около 2700 неплатени претенции от чужбина" по линия на системата "Зелена карта", по която се изплащат щети от катастрофи в чужбина.

Ето какво още гласи отговорът на "Лев Инс":

В тази връзка е много важно, след фалита на кипърския клон на ЗК "Олимпик", пазарът да бъде оставен на спокойствие, за да докаже, че е стабилен. За стабилността красноречиво и еднозначно говорят годишните баланси, които се заверяват от двама различни одитори, избрани и одобрени от КФН. При всички дружества резултатите от извършените заверки на балансите към края на 2017 г. дават добри резултати.

По повод коментираните проблеми със "Зелена карта", "Лев Инс" нееднократно е сезирала институционалния орган Национално бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ). За съжаление не последва адекватна реакция от тяхна страна, дори напротив, наблюдава се бездействие. За да защитим интересите на застрахованите лица и правата си на българска компания, лидер на застрахователния пазар, бяхме принудени да алармираме компетентните държавни институции - прокуратура, ДАНС, МВР за случващото се.

Проблемът е свързан с нерегламентираното изтичане на национален ресурс, тъй като лавинообразно нарастват обезщетенията, претендирани от чужди застрахователни компании и представители по повод сключените в България застрахователни договори. Това в крайна сметка води до увеличаване цената на застраховката.

Допълнителните средства, събрани от застрахователите, се заделят за недоказани щети, претендирани от лица извън територията на Република България. Въпреки бездействието на НББАЗ, "Лев Инс" чрез собствена система за управление на риска, успя през последните две години да намали своите разходи за застрахователни обезщетения в Италия два пъти, а в Румъния - пет пъти.

Системата на "Зелена карта" предполага постоянно настъпване и предявяване на застрахователни претенции. Има случаи, в които заради некоректно отношение на кореспонденти сме влизали в търговски спорове с тях. В тези случаи може да се стигне до предявяване на гаранционни искове. Най-често спорове са свързани с недоказаност на застрахователното събитие или недоказване на неизвършено плащане.

В случай на гаранционно искане се спазват правила за уреждане на претенциите. След като бъде своевременно заплатено подобно гаранционно искане дружеството може да търси правата си чрез медиация и по съдебен път. Като пример може да дадем конкретен спор с наш кореспондент, в който претендираната сума беше 2 300 000 евро. Стигна се до арбитраж в Дюселдорф, който постанови намаляване на исканата сума до 350 000 евро.

Този пример онагледява сериозния проблем, стоящ пред българските застрахователи, който е свързан с бездействието на компетентния орган - НББАЗ. Към настоящия момент всички гаранционни искания са удовлетворени, а обстоятелствата, при които са възникнали събитията, се проверяват от наши партньори, занимаващи се с разкриване на застрахователни измами.