Напоследък думите водород и Германия вървят ръка за ръка. Водородът официално вече се определя като енергийният източник на бъдещето. Той ще има изключително значение за декарбонизацията на енергоемките индустрии, сред които попадат и производството и преработката на мед. Германия е страната, в която технологията за замяна на изкопаемите горива с водород намира най-силна подкрепа. Медта пък е в основата на всички материали, свързани с електричеството и затова процесът за намаляване на въглеродния отпечатък е от още по-голямо значение.

Групата Aurubis AG ("Аурубис") в края на месец май даде ход на пилотен проект за замяната на изкопаемите горива с водород. Въпросът, на който всички енергоинтензивни индустрии търсят отговор е дали замяната на изкопаемите горива с водород ще участва само в процеса свързан с горивната база, или ще може да се използва и в останалите етапи на производство. Защото ефективността и намаляването на емисиите в единия и другия случай ще бъде различна. Групата Aurubis AG към днешна дата отчита намаляване на въглеродния отпечатък с 35 % в резултат на използването възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и разбира се на непрекъснатия технологичен напредък.

"Във всички обекти, където развиваме дейност в момента разглеждаме възможността за замяна на изкопаемите горива - въглища или природен газ с водород", каза за dir.bg и 3eNews Улф Геркенс, старши вицепрезидентът по корпоративните въпроси в областта на енергетика и климата на Aurubis AG, Германия.

"Първо трябва да се намали обемът на използвания природен газ. Проектът, който осъществяваме в Хамбург предвижда в някои от процесите да започнем замяната на газа с водород. В нашия случай газът не се използва само за отоплителни цели, за загряване, но също и за редукция. Преди три седмици направихме първа проба в наш обект в Хамбург за производство на мед с водород, вместо с природен газ. Тестовете ще бъдат приключени през есента, след което ще имаме яснота за ефективността и възможността за използването на водорода на други обекти.

"Използването на водорода е възможно. Това е междинният резултат", допълва Геркенс в отговор на въпрос какви са наблюденията досега.

При конвенционална употреба на природен газ като редуциращ агент се образува въглероден диоксид, докато при използването на водород като страничен продукт се образува само водна пара.

Предварителните данни на групата, която стои в челните редици в света, в това число и в България са, че пилотният проект, при който водородът и азотът са въведени в производствено съоръжение (анодна пещ) тече по план.

"Все още не знаем каква ще бъде ефективността, защото се смесва водород с азот. Съответно до октомври ще се провеждат тестове за различни съотношения: 50 на 50 процента, 70 на 30 процента, 60 на 40 процента, за да се получи информация за ефективността", уточнява вицепрезидентът на Aurubis AG.

Компанията все още няма точна визия за необходимите инвестиции, тъй като процесът на изпитания е в самото начало, но Геркенс предполага по-високи производствени разходи с възможност за оптимизация чрез увеличаване на производството.

"Разходите за производство биха се увеличили, тъй като, ако водорода се използва само за подгряване процесът ще струва много, твърде скъпо. Ако обаче се постигне повече ефективност и съответно се увеличи продукцията на мед , тогава вече вратата е отворена", е категоричен той.

Геркенс на практика потвърди, че в зависимост от резултатите и преработващия завод в България - "Аурубис България" премине постепенно към въвеждането на водорода в производствените процеси.

"Като технология, да, възможно е", смята той. В същото време според него "има и други допълнителни параметри, касаещи обектите".

Соларният парк "Аурубис 1" , който трябва да бъде готов и да влезе в експлоатация до края на настоящата година е част от плановете на компанията за намаляване на въглеродния отпечатък на групата. Спестените емисии ще достигат 6000 тона годишно.

Отопление за Пирдоп и Златица?

Вицепрезидентът на Aurubis AG обръща внимание и на още един проект, който групата е с намерение до осъществява в Хамбург - използването на отпадъчната топлина от производствените процеси за осигуряване на отопление за града.

Осъществяването на такъв проект би могъл да е следващата стъпка и за Пирдоп и Златица.

"Същите примерни материали като мострени ще се ползват и в Пирдоп, както и в Хамбург", дава пример Геркенс. "В момента най-големия проект е за използването на топлината от обекта със сяра за отопление на града. Когато направим това, тъй като в момента сме в процес на преговори, това означава осигуряване на около 500 млн. кВтч на година със съответно намаление на емисиите от въглеродния двуокис със 140 000 тона на година от завода в Хамбург. Де факто няма да имаме емисии от въглероден диоксид", обяснява той.

Медта е в основата на всички материали свързани с електричеството, а групата Aurubis вече е стъпила в кръговата икономика. Вече е в ход процесът по създаване на съвместно предприятие с КАБЛО Метал Рисайк линг енд Хандел" ГмбХ и "Ти Ес Ар Рисайклинг" ГмбХ и Ко. КГ за рециклиране на кабели. "Ние сме най-голямото рециклиращо дружество в света", коментира Улф Геркенс.

Хамбург в момента има амбицията да се превърне в най-големия водороден център в Германия и Европа. Тази амбиция се пренася полека-лека и в България.