Омбудсманът Диана Ковачева сезира председателя на Комисия за защита на потребителите(КЗП) Стоил Алипиев заради общественото недоволство и множеството жалби от граждани срещу предстоящото индексиране на цените на мобилните услуги на два от мобилните оператори, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник. Ковачева е сезирала и изпълнителните директори на два от мобилните оператори - "Йетел България" ЕАД и БТК ЕАД ("Виваком").

Поради високата инфлация и намалената покупателната способност на хората обявеното повишаване на цените на услугите е неприемливо, е мнението на омбудсмана. Тя допълва, че при "Йетел" повишението е с 15,4%, съгласно средногодишния индекс на Националния статистически институт (НСИ), а при "Виваком България" - с до 2 лв. за услуга.

В писмо до председателя на КЗП омбудсманът поиска проверка дали посочените мобилни оператори упражняват нелоялна търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Проф. Ковачева припомня, че през м. декември 2021 г., по повод предишно индексиране на цените на мобилните услуги, КЗП е препоръчала на всички мобилни оператори в клаузите, предвиждащи възможност за индексиране на цените на месечните абонаментни такси, да бъде определен конкретен срок - но не по-дълъг от три месеца от обявяването от НСИ на средногодишния индекс на потребителските цени, в който могат да упражнят правото си за индексиране на цените, с оглед предвидимост и яснота за потребителите.

В писмото до "Йетел" омбудсманът задава същия въпрос както и при предходното увеличение - по какъв начин нарастващата инфлация влияе на цените на телекомуникационните услуги?

В заключение проф. Ковачева настоява ръководствата и на двата оператора да преразгледат решенията си и да не прилагат индексирането на цените на мобилните услуги, които предоставят.

В началото на месеца от Комисията за защита на потребителите съобщиха, че са започнали проверка в общите условия на мобилните оператори. Проверяваме дали клаузите, които са в общите условия на договорите на мобилните оператори, поставят потребителя в неравноправно положение, коментира тогава председателят на КЗП Стоил Алипиев. По отношение на потенциалното поскъпване на мобилните услуги, Алипиев коментира тогава, че "подобни ситуации рушат доверието между всички участници на пазара - контролен орган, търговци и потребители".