Председателят на Управителния съвет /УС/ на Съюза на собствениците в курорта "Слънчев бряг" се оттегли от поста. Това стана днес на годишното отчетно-изборно събрание на Съюза. Елена Иванова заемаше поста три последователни 5 годишни мандата - от 2002 година до настоящия момент. 

Решението да се оттегли от председателския пост на сдружението, Елена Иванова аргументира с думите, че трябва да се даде път на нови хора, с нови идеи, които да продължат каузата за утвърждаване на визията на туристическия отрасъл. Тя заяви още, че оттеглянето й от поста председател на УС в никакъв случай не означава, че ще спре да работи за туризма, но счита, че това ще даде път на нови конструктивни идеи.

Днес бе избран нов председател на Управителния съвет на сдружението. Това е хотелиерът Пламен Копчев.