НЕК спазва законите в страната, Закона за енергетиката, решенията на КЕВР и ангажиментите, които има с Европейската комисия. Основното задължение на НЕК е да предоставя електроенергия за регулирания пазар, каза изпълнителният директор на Националната електрическа компания /НЕК/ Петър Илиев на брифинг в сградата на компанията.

Вчера работодателските организации излязоха с остро писмо срещу ниското количество електроенергия, което е предложено на енергийната борса от 7 май насам. Това е довело до скок на цените с над 100% и голяма част от бизнеса претърпява загуби. Те обвиниха за това НЕК, ЕСО и някои електроцентрали.

НЕК за настоящия регулаторен период трябва да предостави по прогнози на ЕРП-тата над 12 400 000 мегаватчаса, посочи Петър Илиев. Поради по-студения период обаче се е била увеличила консумацията. Освен това много предприятия са се върнали на регулирания пазар. Поради тези причини до края на юни ще се надвишат прогнозите количества електроенергия с 2 400 000 мегаватчаса. Това налага над 1 400 000 мегаватчаса от количествата, предвидени за свободния пазар, да отидат за регулирания пазар. Илиев изтъкна, че НЕК няма задължение да регулира свободния пазар, но въпреки това компанията предлага на борсата всичките си свободни количества електроенергия.

От 17 април до 7 май НЕК допълнително е предоставила на енергийната борса между 3 000 и 9 000 мегаватчаса. Въпреки това тези количества ток не са били реализирани. Илиев даде за пример, че на 7 май са били предложени 9 000 мегаватчаса, но са продадени само 5 300 мегаватчаса. Освен това, заради ангажимент към ЕК, НЕК продава на борсата всеки час между 500 и 700 мегавата на начална цена от 44,10 лв. До 2020 г. тези количества ще достигнат до 900 мегавата на час. От 1 юли 2018 до 5 май /включително/ НЕК е продала допълнително 837 000 мегаватчаса на борсата, посочи Петър Илиев.

Изпълнителният директор на НЕК добави, че когато се очаква "висока вълна" на язовирите, се предоставят повече количества електроенергия. Тази година обаче енергийният запас на язовирите е с 23 процента по-малко от миналата година. Отделно това НЕК има задължения да доставя енергия за ЕСО за регулиране на мрежата. "НЕК не може да допусне да няма ток за населението", изтъкна Петър Илиев. Той увери, че ще има достатъчна енергия за населението.

Според Петър Илиев цената на свободния енергиен пазар се определя от търсенето и предлагането. "Цените са такива, каквито се определят на борсата", допълни Илиев. Въпреки това от 18 април средната цена е под 80 лв., посочи той.