Изпадналият в несъстоятелност "Сигна холдинг" на бившия милиардер Рене Бенко оттегли молбата си за план за оздравяване и подаде молба до Търговския съд във Виена за преминаване към производство по несъстоятелност.

Електронните медии разпространиха съобщението за пресата на синдика по несъстоятелността Кристоф Щапф. От това следва, че минималната квота за кредиторите вече не е приложима. "Сега кредиторите трябва да очакват високи нива на неизпълнение на задълженията, включително до пълна неплатежоспособност", заяви адвокатът на кредиторите Герхард Вайнхофер.

"Сигна холдинг" аргументира преминаването към производство по несъстоятелност с факта, че концепцията за оздравяване се основава преди всичко на запазващото стойността преструктуриране на важните холдингови дружества - по-специално "Сигна Прайм" и "Сигна Дивелъпмънт".

В качеството си на акционер "Сигна холдинг" е четвъртостепенен участник в постъпленията от изпълнението на плановете на синдиците за спасяване на двете основни дружества на "Сигна". Поради това според прессъобщението вече не се очаква холдингът да реализира "значителни инвестиционни стойности" от инвестициите в "Сигна Прайм" и "Сигна Дивелъпмънт".

Вайнхофер от сдружението за защита на кредиторите "Кредитреформ" също вижда фалита като "логична последица" от плановете за реорганизация на двете основни дружества "Сигна Прайм" и "Сигна Дивелъпмънт". Плановете за преструктуриране предвиждат всички активи да бъдат прехвърлени на синдици за осребряване, като постъпленията ще бъдат разпределени между кредиторите на двете дружества като "супер квота".

Според съобщението кредиторите на "Сигна Прайм" трябва да получат дял от 23 до 32 процента, а кредиторите на "Сигна Дивелъпмънт" - около 32 до 40 процента, което обаче не е от особена полза за дружеството-майка "Сигна холдинг", тъй като то се третира като подчинен акционер.

Поредицата от фалити на "Сигна" е най-голямата несъстоятелност в австрийската икономическа история.

 

"Сигна холдинг" е първото централно дружество на "Сигна", което подава молба за обявяване в несъстоятелност на 29 ноември 2023 г., последвано от "Прайм" и "Дивелъпмънт". Кредиторите на "Сигна холдинг" са предявили искове на обща стойност над 7,8 милиарда евро.

В началото на март администраторът по несъстоятелността е признал искове на стойност около 80 милиона евро. Повече от 475 кредитори са предявили искове на обща стойност 12,8 милиарда евро към изпадналото в несъстоятелност дружество за луксозни недвижими имоти "Сигна Прайм", като към момента около 5,9 милиарда евро са признати от синдика.

Срещу "Сигна Дивелъпмънт" са предявени искове на стойност 2,3 милиарда евро, от които към момента са признати 1,5 милиарда евро.