Както съобщи електронният сайт ОРФ, конгломератът "Сигна" на Рене Бенко претърпява още един фалит: проектната компания Хамбург Елбтауър ДОО & Ко. КД е обявена в несъстоятелност. Това разчиства пътя на град Хамбург да разработи спасителен план с инвеститорите за престижния проект, който е в застой от месеци.

Елбтауър имобилиен ДОО & Ко. КД била длъжна да уведоми града за искането за обявяване в несъстоятелност. С подаването на молбата е настъпилo "икономическо влошаване" съгласно договора за покупка на имота.

"Това означава, че град Хамбург вече може да упражни правото си на обратно изкупуване, гарантирано от договора за покупко-продажба, и да поеме всички договори за планиране и строителство", заяви сенаторката по въпросите на градското развитие на Хамбург.

Проектната компания е част от Сигна Прайм, в която Бенко е обединил най-големите си имоти и строителни проекти. Комерс Реал притежава миноритарен дял от 25 процента в Елбтауър. "Сигна прайм селекшън" вече подаде молба за обявяване в несъстоятелност преди няколко седмици,

През последните седмици директорът по преструктурирането на "Сигна" Ерхард Гросниг усилено търси пари, за да финансира многобройните проектни компании на имотната група.

Според органа за градско развитие се предполага, че в рамките на производството по несъстоятелност ще бъде намерено решение от частния сектор за бързо възобновяване на строителните дейности, които са спрени от октомври. Съществени промени в цялостния проект обаче биха могли да бъдат направени само със съгласието на града.

Правото на града на обратно изкупуване ще му позволи да поеме контрола върху проекта, ако не бъде намерено действащо решение.

Кулата Елбтауър ще се превърне в един от символите на новия пристанищен град в Хамбург. Строежът й е проектиран в източния му край, близо до мостовете на Елба, като своеобразен аналог на Елбфилхармонията, която се извисява в западния край на пристанищния град: "64 етажа, 245 метра над морето. Нова гледка към града", се казва на интернетстраницата на престижния строеж.

Заплануваната дата на завършване е 2025 година, общите разходи възлизат на около 950 млн. евро. Строителната площадка обаче е в застой от края на октомври. На височина от 100 метра строителната фирма е спряла работа, тъй като не са платени представените фактури.