Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) и Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведоха работна среща.

"Искам да благодаря на КСБ за инициативата за провеждането на тази среща. Надявам се съвместните ни конструктивни действия да продължат, за да бъдем взаимно полезни при решаване на трудностите пред дейността и на двете организации", каза в началото на срещата инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община ВеликоТърново.

От своя страна председателят на УС  на КСБ инж. Илиян Терзиев също благодари  за бързата реакция за организиране на среща.

"Причината да сме тук е желанието ни да обединим усилията си и да работим за подобряване на законодателството, за правила,  за ограничаване  на сивия сектор и за  намаляване на административната тежест, която е проблем и за общините, и за строителите. Бихме желали тези срещи да продължат и заедно да работим за благото на нашата държава", каза още инж. Терзиев.

От страна на Камарата в дискусията се включиха и Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ, инж. Благой Козарев, член на Изпълнителното бюро и на УС, председател на секция "Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения" и член на Съвета на директорите на в. "Строител", Любомир Пейновски, член на УС на КСБ, изпълнителният директор инж. Мирослав Мазнев, инж. Лидия Станкова, директор на Дирекция "Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг", и Ренета Николова,  прокурист и главен редактор на в. "Строител".

От НСОРБ участие в срещата взеха Иво Димов, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на  Димитровград, и членовете на УС на Сдружението Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет, д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово, Златко Живков, кмет на Монтана, Иванка Петрова, кмет на Смядово, както и членовете на Контролния съвет Радослав Ревански, кмет на Белица, Красимира Германова, председател на Общинския съвет на Созопол, и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. 

По време на срещата представителите на двете организации разискваха действащото законодателство, касаещо  строително-инвестиционния процес и проблемите, с които представителите на местната власт и строителните компании се сблъскват в дейността си. Акцент беше поставен върху новите текстове в Закона за устройство на територията (ЗУТ), действащи от януари 2019 г., както и върху измененията в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, според които невписани в ЦПРС на КСБ строители могат да изпълняват само жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и разгърната застроена площ до 100 кв. м, строежи от допълващо застрояване, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория.

Инж. Мазнев подчерта важността на промяната и информира, че загубите от сивата икономика в сектора се изчисляват на 1,5 млрд. лева годишно. Инж. Панов посочи, че от НСОРБ приветстват направените промени, които ще доведат до повече прозрачност в бранша и сигурност за общините при възлагането на изпълнението на  поръчките. 

Друга тема в разговорите бяха необходимите промени в Закона за обществените поръчки. Кметът на Монтана Златко Живков коментира, че обжалванията на търговете са бич за дейността на местната власт. Като пример той посочи фирма, която обжалва обществени поръчки в 8 от 11 общини в област Монтана, като спира изпълнението в 7 от тях. "Това са проекти по ОПРР за важни  инфраструктурни обекти и резултатът е забавяне в изпълнението на оперативните програми", каза Живков.

"Община Монтана спечели 3 от делата и на последна инстанция,  фирмата, обжалваща поръчките, ще плати глоба само 200 лв., а ние загубихме година и два месеца и сега това ще се отрази върху изпълнителя, който ще трябва да работи в съкратени срокове", коментира Живков и подчерта, че това е сфера, в която трябва да се търсят промени в нормативната база.

Председателят на УС на КСБ инж. Терзиев сподели за опита на Румъния и Полша в сферата на обществените поръчки. В северната ни съседка например обжалването не спира изпълнението на проекта. 

В Полша се работи по средно претеглена цена, като всички отклоняващи се с 20% предложения се отстраняват.

Участниците в срещата обсъдиха и НПЕЕМЖС и се обединиха около необходимостта да работят заедно за продължаване на програмата, която е доказала своята ефективност и ползи както за икономиката, така и за подобряване на качеството на живот в общините.

На срещата бяха набелязани и конкретни съвместни действия, които двете организации ще предприемат за подобряване на нормативната база.