Уникален за България и региона проект е на път да се случи във Варненска област. Предприятието "Девня Цимент" съвместно с български и европейски партньори ще създаде първата по рода си система за улавяне и съхраняване на въглеродния диоксид. Проектът ANRAV не само, че може да направи въглеродно-неутрален завода за цимент и клинкер край Девня, но и може да е пример за създаване на индустриален клъстер на предприятия с нисък въглероден отпечатък в региона. Повече за самия проект обясни неговият ръководител - Константин Божинов по време на Green Week 2023 - най-мащабният регионален форум за зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден, организиран от Dir.bg и 3E-news.

Според Божинов проектът за декарбонизация на производството на цимент буквално няма аналог в Източна Европа, а и дружеството "Девня Цимент" има още с какво да се похвали - усилията им са оценени от Европейската комисия и това е първата компания в Източна Европа, получила финансиране от фонд "Иновации" на ЕК. Както разказа Божинов - конкуренцията от проекти, кандидатствали за получаване на финансовата подкрепа е била изключително ожесточена. Процедурата е започната през 2021 г. и успешно завършена в средата на 2022 г. "От фонд "Иновации" получихме потвърждение за малко под 190 млн. евро съфинансиране, като стойността на целия проект се очаква да бъде 750 млн. евро" посочи Божинов. Средствата се отпускат за невиждан по размерите си и в нашия регион проект за декарбонизация, обвит от ключовото име ANRAV. Целта на начинанието е това да бъде първият проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, обхваща цялата верига от създаването на емисиите, транспортирането им и съхранението им в недрата на Черно море. ANRAV представлява крайъгълен камък за цялата индустрия и има потенциала да бъде в основата на бъде модерен клъстер за устойчиво развитие за региона на Балканите. Целта е в бъдеще към клъстера да се присъединят и съседни страни като Румъния и Гърция, използвайки идентифицирания потенциал на складиране на въглероден диоксид дълбоките водни хоризонти на Черно море.

Проектът е изключително голям, сложен и тежък за изпълнение и от януари тази година сме във фазата на подготовка и планиране на реализацията, обясни Божинов. "Девня Цимент" е координатор и бенефициент на проекта, но има и партньорска организация - Петрокелтик България, които са стратегически партньор в ANRAV.

Снимка: Иван Коловос

Как ще се улавят въглеродните емисии

На практика проектът е разделен на две части, като в първата се предвижда изграждане на инсталация за улавяне на въглеродните емисии от производствения процес в циментовия завод. След което емисиите ще бъдат транспортирани по тръбопровод 55 км., от които 33 ще са на сушата и 22 км в морето и ще водят до старото газово находище на Галата.

Това е един изключително иновационен процес за България, но не е нещо ново за Европа и света - в Европа това се прави грубо от 80-те години, а в Америка, Австралия, Япония и във всички напреднали страни - още по-отдавна, отбеляза Божинов. По думите му, големият плюс е, че "Девня Цимент", като глобална и отговорна компания, участва много отдавна в тези процеси и е една от малкото циментови компании, която към днешна дата е партньор и участник в почти всички съществуващи проекти за улавяне, транспортиране и съхраняване на CO2.

"Това, което ние се стремим и искаме да постигнем, е улавяне на въглеродния диоксид в 99.2% от съдържанието в нашия процес" съобщи Божинов и уточни, че всички съществуващи технологии към днешна дата дават ефективност от порядъка на 60 - 65%. "Това е иновацията, която ние правим", подчерта той, обяснявайки защо проектът се финансира от фонд "Иновации" и как точно се покачва толкова драстично ефективността.

В проектът и технологията се предвижда да бъдат мащабирани и широко използвани в държавите, в които е представена "Девня Цимент". "По тази причина в момента инсталираме и индустриален модул, който да докаже тази ефективност, в много по-малък мащаб", отбеляза още ръководителят на проекта.

За някои части на проекта вече има създадена законодателна рамка, но за други всичко това е в начална фаза. Затова от "Девня Цимент" очакват да получат разбиране и подкрепа от държавата в процеса на интеграция и имплементация на проекта, което е изключително дълъг процес .

Декарбонизацията на тежката индустрия

Коментирайки как големите международни компании - представители на тежката индустрия, разглеждат декарбонизацията и з=Зелената сделка, Божинов се присъедини към казаното от колегата му от "Солвей Соди", че те са големи международни компании, доказали във времето, че са отговорни и гледат с дългосрочна перспектива на бизнеса. Колегите са на 160 години, ние отпразнувахме 150 години, посочи още той и изтъкна статистически доказания факт, че само една на 1000 компании успява да мине над 100 години. "Самият факт, че ние, като големи корпорации сме успели да се запазим във времето, показва, че ние имаме първо отговорна политика с доста дългосрочен фронт на действие", подчерта Божинов.

Истината е, сподели той - че всички препятствия и тежести от имплементацията на зелените политики, свеждат резултата при нас до едно много просто и много страшно заключение - ако ние искаме да останем на пазара в Европа, да бъдем конкурентоспособни и да продължим да съществуваме, сме длъжни да се декарбонизираме. "Това е процес, който при нас, е започнал от 25 години и ние, като компании правим много в тази посока", увери той.

Снимка: Иван Коловос

Утилизацията на вредните газове

Утилизацията и съхранението на въглеродни емисии при нас не е самоцел, категоричен бе още Константин Божинов. ЕК отлично разбира, че вариантът, който трябва да стимулира компаниите да се декарбонизират и да улавят своите емисии и да намаляват въглеродния си отпечатък, може да стане първо, чрез подсигуряване на възможности за съхранение на този въглерод, отбеляза той.

За огромно съжаление, все още всички технологии, които имаме към днешна дата, са в много малък мащаб и не позволяват да се разглежда варианта за утилизация, посочи експертът. "Първата стъпка в нашия проект, която е установена и одобрена, е съхранение, но ние сме отворени за разговор с всички големи компании около нас - и "Солвей", и "Агрополихим" за евентуалното и последващо оползотворяване на различни отпадъчни продукти от техните производства с цел постигане на мечтаната кръгова икономика, която към днешна дата, все още не съществува или индустриалната симбиоза", добави той.

Ръководителят на проекта ANRAV каза още, че и за "Девня Цимент", както при колегите от "Солвей", първият и най-бърз начина да се декарбонизират, е промотирането на алтернативните горива. "В нашата индустрия и поради уникалността на процеса, тъй като циментовата пещ е единствената доказана технология за оползотворяване на алтернативни горива, произведени от сортирани индустриални или битови отпадъци без остатък, всичко, което бъде подадено в нашата пещ влиза в състава на клинкера", посочи той и уточни, че предварително се прави сериозен качествен контрол, защото в крайна сметка, основният бизнес на "Девня Цимент" е продажбата на цимент.

"За нас оползотворяването на отпадъци не е самоцел. Ние се опитваме да бъдем ефективни и към днешна дата нашият завод в Девня постига заместимост над 70%, т.е. над 70% от времето не използваме въглища, петрококс или газ, а използваме специално произведени алтернативни горива", изтъкна още Константин Божинов. Той обясни и как това се отразява на цялата кръгова икономика и управлението на отпадъците в региона. Към днешна дата Варна и областта са единствената част на България, която постига целите за намалено депониране на битови отпадъци - под 10% и коментира, че това е резултат на дългогодишната работа с партньори.

Измерителят за успех на зеления преход

Успешният "зелен" преход в България ще бъде много лесно измерим, защото той ще се отрази на конкурентоспособността на бизнеса в България като цяло, убеден е Божинов. Той изрази съгласие с извода на председателя на БСК Добри Митрев, че България има добра индустриална основа за мащаба на страната - големи предприятия, опитни, с традиции. "Всички ние искаме да останем в България, да продължаваме да създаваме стойност и ако успешният зелен преход е факт, то и конкурентоспособността на икономиката ще расте", заключи ръководителят на проект ANRAV в "Девня Цимент" Константин Божинов.

Източник: "Девня Цимент" АД