Управителният съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД избра Кирил Равначки за изпълнителен директор на дружеството с решение от 9 април 2024 година, съобщиха от дружеството. Изборът се наложи заради това, че досегашният изпълнителен директор на националния газопреносен оператор Владимир Малинов пое поста служебен министър на енергетиката.

В периода от 2019 г. до началото на 2023 година Равначки е изпълнителен директор на "Газов Хъб Балкан" ЕАД. До декември 2023 г. той е член на общото събрание на Европейската Асоциация на енергийните борси в Европа. Представител е на България в управителния координационен съвет на общата платформа за покупка на природен газ, създадена в края на 2022 година от Европейската комисия.

От февруари 2023 г. Кирил Равначки е член на Управителния съвет на "Булгартрансгаз" ЕАД.

От 2012 до 2018 г. работи в газопреносния оператор като специалист в отдел "Финанси", както и като директор на управление "Анализи и международна дейност".

Кирил Равначки е завършил специалности "Икономика" и "Бизнес администрация" в Американския университет в България.

Документите за вписване на променените обстоятелства в дружеството са подадени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.