След повече от три години изпитания Американската агенция по храните и лекарства (FDA) заяви, че наличните доказателства показват, че при IQOS образуването на вредни и потенциално вредни химикали е по-малко от това на обикновените цигари.

Агенцията се позовава на научни изследвания, доказващи, че пълното преминаване към IQOS значително намалява излагането на такива токсични химикали. Това съобщава днес Bloomberg, цитирайки решение на FDA от късно снощи.

Бездимното изделие на Филип Морис е първият тютюнев продукт, получаващ такова разрешение.

IQOS нагрява тютюна, а не го гори. Това е процес, считан за по-малко вреден от пушенето на конвенционални цигари. Миналата година FDA разреши IQOS, устройство различно от електронните цигари, нагряващо тютюневи късове, да бъде продавано в САЩ, докато преглеждаше заявлението и научните данни за намален здравен риск.

"Данните, предоставени от компанията, показват, че пускането на пазара на тези конкретни продукти с разрешената от FDA информация може да помогне на зависимите пълнолетни пушачи да преминат от конвенционалните цигари с горене към тези нови продукти, като намали излагането им на вредни вещества, но това може да стане само ако те напълно преминат на тях", казва Мич Зелер, директор на Центъра на FDA за тютюневите изделия.

Той допълва, че FDA ще следи как IQOS се използва от потребителите и най-вече вероятността да повиши употребата на тютюн сред младите.

"Важно е да се отбележи, че тези продукти не са безвредни, така че хората, особено младите, които в момента не употребяват тютюневи изделия, не трябва да започват да ги използват или да започват да използват друг тютюнев продукт", допълни Зелер.

"Коренно различни"

В свое изявление Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на Филип Морис, приветства решението на FDA и обяви, че всичко това показва, че "IQOS е коренно различен тютюнев продукт и по-добър избор за пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат".

Решението на Американската агенция по храните и лекарства беше издадено след близо четири години оценка на научните данни за IQOS. Компанията подаде заявлението си за модифициран риск пред FDA през декември 2016 г.

Конгресът на САЩ даде правомощия на FDA да регулира тютюневите изделия през 2009 г., създавайки ясен процес за разрешение на нови продукти, съдържащи никотин, който да се прилага преди навлизането им на пазара в Щатите.

Също така определи и процедура, която да дава възможност на тютюневите продукти, които са по-малко вредни от цигарите, да бъдат етикетирани като такива.