Един голям инвеститор е донесъл разликата между провала и успеха за първичното публично предлагане на акции от "Градус АД" в понеделник, показва анализ на Investor.bg.

Без неговата поръчка за 19,548 млн. лв. (10 860 000 акции) границата за успеха на предлагането от 65 млн. лв. нямаше да бъде достигната и то щеше да е изправено пред провал (трябваше да има достъчно търсене във втория ден, тоест днес). 

Кой е мистериозният инвеститор може би ще се разбере в бъдеще. Той ще притежава малко под 5% от капитала на компанията и обявяването му не е задължително според Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

IPO-то на "Градус" АД вече е успешно със записването на акции за 79,13 млн. лв. Днес ще бъдат предложени 11 593 678-те акции, които не бяха изкупени в понеделник. Минималната цена отново е 1,8 лв., а максималната - 2,35 лв.

Също интересно от вчерашния ден е, че втората по големина оферта бе за 11,79 млн. лв., или 15% от записаното. Общо двете оферти бяха за 31,3 млн. лв. - 40% от предлагането.

Десетте най-голями оферти осигуриха 60,36 млн. лв., или 76,3% от парите. Възможно е три от тези 10 оферти да са подадени от едно пенсионно-осигурително дружество , което традиционно има голям универсален, голям професионален и голям доброволен пенсионен фонд. Имената на големите вложители може би ще се разберат в бъдеще, а може и да останат тайна.

Във вчерашното предлагане се сключиха 1 059 сделки, което означава, че вероятно са участвали около 1000 лица. Това е важно, защото компанията би имала нужните 750 акционера, за да може през март 2019 г. да влезе във водещия български индекс SOFIX.

1 000-та най-малки сделки от вчера са за общо 5,95 млн. лв., или за 7,51% от предлагането. Ако ги нямаше тези малки акционери, търсенето щеше да достигне 73,19 млн. лв. - тоест доста над нужните 65 мн. лв. Затова може да се каже, че малките акционери не са били нужни за успех на предлагането. Най-голямата от тези 1 000 сделки е за 90 000 лв., а най-малката сделка вчера е за 1 акция по 1,8 лв.

Най-големите 100 сделки са осигурили 95,52% от предлагането, като са вкарали в касите на дружеството 75,6 млн. лв. Най-малката от тези 100 сделки е за 34 920 лв.

Нужните 65 млн. лв. са осигурени от първите 17 най-големи оферти, тоест увеличението е щяло да бъде успешно и без останалите 1 042 сделки.

Офертите за над 10 000 лв. са 181, за над 50 000 лв. са 81, за над 100 000 лв. са 53, за над 500 000 лв. са 18 и за над 1 000 000 лв. само 9.