През отминалата четвърта работна седмица на ноември (23-27 второ акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) поема към ликвидация, което повиши активността на инвеститорите на Българската фондова борса (БФБ) към тази група публични дружества. С решение от 23 ноември на акционерите Прайм Пропърти БГ АДСИЦ влиза в ликвидация, става ясно от протокола, публикуван на страницата на БФБ. Остава Комисията за финансов надзор да одобри предложените от акционерите ликвидатори - Владимир Каролев и Светослав Кьосев с брутно месечно възнаграждение по 6000 лв.

Краят на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ изглежда логичен, тъй като дружеството не е плащало дивидент в цялата си 16-годишна история, т. е не е отчитало никога печалба, което със сигурност е било сигнал за инвеститорите.

Това е второ АДСИЦ, което ще бъде ликвидирано, след като през 2013 г. съдът определи ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ да бъде ликвидирано. По принцип АДСИЦ-ите, за които беше създаден специален закон през 2003 година, са стабилни дружества и поради това привличат много инвеститори предимно в недвижими имоти. Гаранция за тяхната стабилност са две законови изисквания: първото е, че паричните средства и ценните книжа на дружеството се съхраняват в банка-депозитар, която извършва всички плащания за сметка на дружеството при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа; и второто е, че преди придобиване на недвижими имоти и вземания АДСИЦ възлага оценяването им на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област, които отговарят на изискванията на закона.

Освен това, световната практика е установила, че имотните публични дружества (Real Estate Investment - REITs) са едни от най-ниско рисковите, затова и много инвеститори се насочват към тях, вкл. и със свободни пари. Такива собственици предпочитат АДСИЦ, заради задължителния дивидент, които тези публични дружества изплащат всяка година, и който винаги е по-голям от лихвата по депозитите в банките, защото по закон 90% от печалбата за съответната финансова година се разпределя като дивидент за акционерите.

И най-голямото предимство на АДСИЦ е, че тези дружества не плащат данък върху печалбата, а акционерите плащат единствено 5% окончателен, а не предварителен данък върху получения дивидент.

Но явно това схващане започва да се разклаща, защото през отминалата работна седмица (заради фалита на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ) обект на активна търговия бяха почти всички регистрираните на БФБ АДСИЦ. Три от тях излязоха начело в групата на най-печелившите акции (виж по-долу), а специализираният индекс BG REITS отскочи с над 2 процента, при реализирани сделки с акции и на 7-те дружества, включени в имотния измерител. Такава активна търговия с тези дружества не се наблюдава често.

На БФБ са регистрирани 64 АДСИЦ, от които само 9 са с облигации, а другите 55 - с акции.

Седмичната равносметка за БФБ

Отминалата работна седмица (23-27 ноември) завърши с печалба за три от четирите индекса на Българската фондова борса (БФБ) и само измерителят на "сините чипове" SOFIX e на минимална загуба с 0.16%, след като в предходната седмица (16-20 ноември) отново три от индексите бяха н повишение и само имотният BG REIT на загуба с 0.51%.

Тази седмица с най-голям ръст е имотният BG REIT (2.18%), следван от равно претегленият BGTR 30 (+0.30%) и широкия BGBX 40 (+0.12%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 януари), заради коронавирусната пандемия, до 27 ноември българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 6.97%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-25.07%), заради сривовете му през март и април и след това от юни до септември, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

Обявяването на частичен локдаун заради COVID-19, предложен от здравия министър още в началото на седмицата и започнал да действа от 23.30 часа на 27 ноември, изглежда отново притесни инвестиционните посредници на БФБ, защото през четвъртата седмица на ноември те форсираха сделките, тъй като не е ясно дали ще има желаещи за търговия по време на локдаун.

Оборотът на БФБ се повиши значително над традиционните седмични нива

след като в предходната трета седмица на ноември беше по-нисък. Най-активна беше търговията на 23 (тогава здравният министър обяви, че ще предложи правителството да приеме частичен локдаун) и на 25 ноември (тогава правителството одобри предложението на здравния министър), когато са реализирани обороти съответно от 4 490 783 лева и 2 886 973 лева.

През отминаващата седмица са осъществени общо 1 116 сделки (спрямо 836 сделки през миналата седмица) с 3 423 932 лота (спрямо 2 700 842 лота), или с 280 сделки и 723 090 лота повече. Като оборотът, един от важните показатели за борсовата търговия, е нараснал с над 3 млн. лева - от 8 353 230 лева в предходната седмица до 11 502 613 лева през отминаващата. Прието е за нормална да се определя седмичната търговия на БФБ, когато е реализиран общ оборот от най-малко 5 млн. лева.

Равносметката показва, че общо 8 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева през седмицата от 23 до 27 ноември, докато в предходната (16-20) са били 10. На върха тази седмица е Прайм Пропърти БГ АДСИЦ (4PY) с 2 сделки за 455 000 лева; следван от Формопласт АД (4F8) с 3 сделки за 400 204 лева; Холдинг Нов Век АД (6N3) с 8 сделки за 254 004 лева; Актив Пропъртис АДСИЦ (5AX) със 7 сделки за 237 102 лева; Софарма АД (3JR) с 51 сделки за 237 029 лева; Алтерко АД (A4L) със 125 сделки за 233 014 лева и Холдинг Център АД (6C8) с 15 сделки за 200 166 лева.

След като три от четирите индекса на БФБ са на печалба, съвсем логично

печелившите са повече от губещите

емисии при съотношение 38% за печелившите към 33% за губещите и 29 на сто без промяна. При оборотите съотношението е 48% за печелившите към 34% за губещите и 18 на сто без промяна. При акциите печелившите също са повече (70%, спрямо 18% и 12 на сто без промяна), както и при сделките (55% за печелившите към 30% за губещите и 15 без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (23-27 ноември) показва, че единствен SOFIX от четирите индекс на БФБ е на загуба, в сравнение с миналата седмица (16-20 ноември), когато също три от индексите бяха на печалба и само имотният BGREIT завърши с понижение. С най-голям седмичен ръст завърши BGREIT, следван от равно претегления BGTR 30 и широкия BGBX 40:

- при SOFIX спадът е с 0.16%, след като в предходната седмица нарасна с 0.18%. През отминалата четвърта седмица на ноември с акциите на 15-те, включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 607 622 лота за 822 275 лева, спрямо 357 721 лота за 662 610 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено най-слабото повишение с 0.12%, след като и в предходната седмица отчете най-малък ръст от 0.02%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са със 796 033 лота за 1 840 560 лева, спрямо 966 984 лота за 2 330 154 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването с 0.30%, след като в предходната седмица отчете ръст от 0.27%, при реализирани сделки през отминалата седмица със 738 086 лота за 1 523 775 лева, в сравнение с 624 985 лота за 1 735 286 лева седмица по-рано;

- при BG REIT повишението е най-голямо - с 2.18%, след като в предходната седмица единствен отчете понижение с 0.51%, при реализирани сделки през отминаващата седмица с 76 156 лота за 341 595 лева, спрямо 422 063 лота за 2 904 851 лева седмица по-рано.

Топ 3 на най-печелившите акции

- ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST) е начело на групата на най-печелившите акции с печалба от 188.57%, след като на 24 ноември са изтъргувани 182 890 лота за 184 719 лева, при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 707 000 лева;

- Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) отново е в групата на най-печелившите акции с повишение от 50.89%, след като и в предходната седмица отчете нарастване с 14.29%, при последна цена от 0.845 лв./акция, седмичен оборот от 193 188 лева и по-висока пазарна капитализация от 23 462 672 лева, спрямо 15 549 227 лева седмица по рано;

- Прайм Пропърти БГ АДСИЦ (4PY) с ръст от 44.44%, при изтъргувани 700 000 лота за 455 000 лева само на 27 ноември, последна цена от 0.650 лв./акция и пазарна капитализация от 23 209 285 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- ЕМКА АД (57E) е начело в групата със загуба от 17.37% при последна цена от 1.950 лв./акция, седмичен оборот от 12 722 лева и пазарна капитализация от 42 314 466 лева;

- Индустриален Капитал Холдинг АД (4I8) с понижение от 11.11% при последна цена от 1.680 лв./акция, седмичен оборот от 26 652 лева и пазарна капитализация от 26 652 434 лева;

- Еврохолд България АД (4EH) със спад от 6.83% при последна цена от 1.500 лв./акция, седмичен оборот от 19 887 лева и пазарна капитализация от 296 288 400 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса, а и много дружества не са включени в нито един от четирите измеритебя.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3е-news.net