"Градус", дружеството около което избухна скандал по време на заседания на Временната комисия по проверка управлението на държавата е входирало в Комисията за финансов надзор сигнал. Той е във връзка с разпространени неверни и подвеждащи обстоятелства за дружеството от бизнесмена Светослав Илчовски при изслушването му на 5 и 7 май 2021 г. в комисията, уточняват в позицията си от "Градус".

Твърденията на Илчовкси са свързани с цената на акциите на дружеството, които се търгуват на Българската фондова борса. Бизнесменът обяви, че е бил въвлечен в схема за изкуствено увеличаване на оборота преди борсовия дебют на "Градус", според него целта е била завишаване на цената на акциите и изкупуването им от пенсионни фондове.

В резултат от казаното от Илчовски холдингът загуби 52 млн. лева от пазарната си стойност или 15.09% от цената на акциите само за четири дни.

"Дружеството сезира Комисията за финансов надзор с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на "Градус" АД", пише в съобщението на компанията.

От "Градус" настояват регулаторът да установи дали описаните действия на Светослав Илчовски представляват манипулиране на пазара на акции на "Градус" АД по смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба.

При установяване на административно нарушение Комисията може да наложи предвидените в чл. 23 от ЗПМПЗФИ административни наказания в размер до 5 млн. лв.

Припомняме, че за да отговори на обществения интерес Комисията за финансов надзор излезе със становище по случая още на 10 май. В него регулаторът заяви, че при осъществяването на първичното публично предлагани на акции на "Градус" АД не са установени нарушения.