Един от най-големите производители на пилешко месо в България "Градус" АД излиза на борсата, първичното публично предлагане (IPO) ще е на 18 и 19 юни т.г. Компанията търси от пазара 100 млн. лв. Парите са предназначени за нови производствени мощности ДИР.БГ разговаря с изпълнителния директор на компанията Ангел Ангелов.

- Не е ли голяма хапка 100 млн. лв. за българския пазар. Смятате ли, че може да бъде набрана такава сума?

- Това е най-голямото IPO в страната ни след кризата от предишното десетилетие и ще даде възможност на инвеститорите да навлязат в един от най-слабо представените на борсата и в същото време най-растящи сектори - този на хранително-вкусовата промишленост. Предварителният интерес е много голям и имаме основания да вярваме, че ще наберем сумата. Смятаме, че секторът на селското стопанство трябва да бъде представен на БФБ, защото България е сред страните, в които селското стопанство е сред най-силните сектори и така и ще остане.

Интерес има и от български, и от чуждестранни институционални инвеститори. Дори хора, които да този момент на са купували акции проявяват голям интерес. Това ни дава основание да вярваме, че това, което сме предприели съвсем не е нереално.

- Къде смятате да инвестирате тези средства?

- Ще се фокусираме върху вече съществуващите бизнеси, в които сме се доказали, а именно - производството на разплодни яйца и еднодневни пилета, производство на пилешко месо и продукти от него, както и развиване на новата ни марка Аз ям! - колбаси от свинско месо, която е от две години на пазара и се развива изключително добре.

Може би повечето от нашите потребители на знаят, но ние сме вторият по големина производител на разплодни яйца в Европа. За миналата година сме произвели 140 млн. разплодни яйца и 40 млн. еднодневни пилета. Имаме най-високата люпимост в сектора - над 81%. Изнасяме в над 15 държави и това е един високо маржов бизнес, с много ноу-хау, така че основната част от набраните средства ще инвестираме именно в тази продуктова линия. Тоест, това са пари за иновации? Не, това пари за разширяване на производствените мощности в секторите, в които вече сме утвърдено име. Над 20 милиона от набраните средства ще бъдат инвестирани в увеличаването на производството на разплодни яйца. Около 13 милиона ще стигнат нетните приходи само от тази линия за производство за следващите 2 години.

Също така ще инвестираме допълнително в новата ни продуктова линия Аз ям! Около 7 милиона лева от набраните средства ще вложим там. Градус е единствената компания в производството на месо в България, която има халал сертификат, затова планираме да разширим експорта в арабските страни, както и в европейските държави, в които мюсюлманското население са увеличава.

Сериозно се готвим и за пускането на нова марка пиле на българския пазар. То ще специална порода, от т.нар. бавно растящи пилета и очакванията ни са за голям интерес и към тази наша марка.

Накратко казано, Градус има ясно разчертан план за инвестициите.

- Каква цена смятате че ще постигнете на IPО-то?

- Аз нямам право да коментирам това, защото мога да повлияя на пазара, но най-важното е, че цената ще я определи инвеститорът, а не ние. Всички ще купят на една цена, която е цената на отсичане спрямо участието на кандидатите. Така че, всички ще купят на една и съща цена, и това ще е цената, която е определена от интереса.

- Какво смятате за идеята ДАНС да влиза с агенти под прикритие в частни фирми?

- Всичко, което допринася за спазване на правилата, ние го приветстваме. Ако си спомняте ние бяхме инициаторите на кампанията "Без вода. Водата е за пиене, не за ядене". Добавянето на вода в пилешкото месо беше много сериозен проблем преди 7-8 години. На пазара се намираха продукти с над 50% добавена вода! Кампанията ни насочи вниманието на обществеността към този проблем, научи потребителя внимателно да чете етикетите и да избира какво да сложи на трапезата. А взетите от държавата мерки, задължаваха производителите, които добавят вода да изписват процентите на етикета на продуктите си.

Държавата взе и мерки срещу широко разпространените измами с ДДС по отношение на пилешкото месо. Действията на държавата в последната година и половина дават много добър резултат, което е добре и за потребителите.

- Пречи ли държавата на бизнеса или му помага, и какво бихте искали от държавата, така че да помогне на бизнеса?

- Аз споменах няколко от нещата, при които държавата с помощта на бранша е била активна и къде са постигнати резултати. Според нас държавата би трябвало минимално да се намесва в дейността на бизнеса, само до толкова до колкото да регулира спазването на правилата, такива каквито са от всички. Това е ролята на държавата и колкото повече тя я изпълнява, толкова по-добре ще е за всички.

- Вие имате и друг бизнес, освен този с пилетата и с яйцата. Защо не предприехте стъпки към поемане на емисия от страна на холдинг, който обхваща целия бизнес, а решихте само в Градус да поемете тази стъпка?

- Това е нашият основен бизнес. Той е граден 27 години и е семеен бизнес. Компанията принадлежи на 100 процента на семейството, докато в другите бизнеси ние сме с партньори, а и те са в съвсем различни сфери. Един такъв холдинг, който има много различни дейности, няма да е толкова ясен и предвидим за инвеститорите.

Това не означава, че един ден и с другите ни бизнеси няма да тръгнем по този път, но това сега не е на дневен ред.