Технологиите могат да помагат за опазването на природата и създаването на един по-адаптивен и устойчив на промените свят. Тази визия и посока са сред основните движещи сили за служителите на Yettel. Нещо повече - корпоративната социална отговорност на мобилния оператор, залегнала в основата на редица кампании през годините, вече придобива по-отчетлив фокус върху устойчивото бизнес поведение, с поглед към околната среда и хората. Както изглежда, дигиталните комуникации ще са гръбнак на новата икономика и те ще трябва не само да показват пътя, но и да дават пример за другите телеком дружества. Примерите започват с малките стъпки - да посадиш дърво, да помогнеш на човек с неравностойно положение. После стигаш и до по-мащабните цели - например как автомобилите на компанията да са въглеродно неутрални. За всички тези цели, идеи и зелена култура ни разказва Галина Парментер, старши съветник по ESG политиките в Yettel.

  • В съвременния свят устойчивото развитие и опазването на околната среда вървят ръка за ръка. Г-жо Парментер, как Yettel вижда това развитие и как то е въплътено в бизнес плановете на компанията?

Компаниите в България имат безброй възможности с малки стъпки да трансформират себе си към по устойчив начин на правене на бизнес. Важното е да имат желанието. Много от тях все още не го правят, тъй като нивото на зрялост по темата е все още ниско в сравнение със Западна Европа.

Въпреки това бях приятно изненадана, когато видях, че в България има компании като Yettel, които имат големи амбиции и искат да интегрират устойчивостта в самия бизнес. Фактът, че си имаме (мини) отдел, е знак, че компанията приема нещата сериозно. Много компании смесват устойчивото бизнес развитие с PR & комуникации, което според мен е грешен подход, тъй като се получава размиване на темата и следователно липсват съществени резултати.

Ангажиментът на Yettel за устойчиво развитие е нещо, което е въплътено в ДНК-то на компанията от много години. Имали сме множество програми и инициативи в сферата на корпоративната социална отговорност в областите интернет безопасност, околна среда и други. Следващата стъпка в тази еволюция е развиването и стартирането на всеобща стратегия за устойчиво развитие с измерими цели и амбиции, за чийто прогрес ще отчитаме публично. В момента развиваме мерки и цели в областите климат, кръгова икономика (електронни отпадъци и отпадъци от опаковки), хора и многообразие; ангажиране на нашите клиенти и технологии за промяна. Конкретните детайли ще бъдат оповестени малко по-късно през тази година.

  • Каква според Вас ще бъде ролята на телекомуникационния сектор в бъдещите устойчиви и социални политики? А ролята на ESG политиките ще промени ли визията и приоритетите на сектора?

Това, което наблюдавам в ролята си на ESG специалист, който е работил в различни индустрии, е, че за разлика от други сектори като мода, производство на електроуреди, химичен сектор, телекомуникациите са били една стъпка встрани от обсега на общественото внимание по отношение на устойчивото развитие. Това се променя значително през последните 2 години, защото COVID-19 изигра ролята на катализатор за тази тема и по-специално за мобилните оператори въпросът за устойчивостта стана важен. Безпрецедентното търсене на цифрови комуникации по време на пандемията принуди телеком инфраструктурите да консумират повече енергия от всякога, разширявайки замърсяването с въглеродните емисии.

Това търсене вероятно ще продължи или ще се увеличи, като компаниите не само бързаха да приемат дистанционна работа по време на пандемия, но и направиха тези инструменти постоянна част от работното място.

Има четири основни причини, поради които ESG политиките навлизат в нашия сектор и стават приоритет. Първата са климатичните промени, които са факт и едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Без природа няма хора. Всяка компания трябва да разбере, че това не е нещо имагинерно от бъдещето, а реалност и ние всички трябва да се стремим да намаляваме парниковите газове до нула. В Yettel финализираме нашата климатична цел, която ще бъде обявена съвсем скоро.

Втората причина са предстоящите регулации на европейско ниво като част от Зелената сделка - те ще променят начина, по които бизнесите функционират. Третата причина са клиентите, особено младите (милениали и генерация Z). Те са много по-осведомени по теми като околната среда, човешки права, толерантност и дискриминация и очакват от компаниите, от които пазаруват или за който работят, да ги имат като ценности и практики. И не на последно място, инвеститорите интегрират стриктни изисквания, свързани с устойчивото и отговорно бизнес развитие, преди да направят дадена инвестиция.

В Yettel смятаме, че устойчивото развитие е бизнесът на настоящето и бъдещето, и искаме нашите клиенти, служители и партньори да се чувстват спокойно, че правят бизнес с отговорна компания.

  • Какви предизвикателства очаква Yettel за осъществяването на политиките по устойчиво развитие? С какво може държавата да подпомогне тези политики?

Бих искала да разделя предизвикателствата на две - такива, които са на бизнес ниво, и тези на държавно. Трудностите са с нюанси, никога не са само черни или бели, затова е честно да ги погледнем с широк кръгозор.

Принципно, устойчивото развитие само по себе си е едно голямо предизвикателство, защото означава, че трябва напълно да променим начина си на живот, на правене на бизнес, на мислене. Това не е поредната CSR инициатива с край и начало, това е начин на поведение за компанията ни, за нашите служители, клиенти и партньори. А когато става въпрос за толкова съществени промени, резистентността и нежеланието, апатичността са винаги налице. За да интегрира това ново поведение, една компания трябва да направи значителни инвестиции (например възобновяема енергия, соларни панели, електрифициран автомобилен парк и т.н.), чиято възвръщаемост не е краткосрочна, а дългосрочна. Защо дългосрочна? Защото в замяна получаваш лоялност от служители и клиенти, която е безценна. Също така поставяш контрол върху рисковете, свързани с околна среда и хора и гарантираш, че ще имаш решенията, които са ти най-нужни.

На държавно ниво, предизвикателствата при устойчивото развитие са свързани с бавната скорост, с която то се прилага от политическа гледна точка. В България сме все още на етап "пластмасов свят - найлонови торбички, пластмасови чаши, пластмасови бутилки и пр.", въпреки че има уж приложена директива за тяхното премахване. Докато в Западна Европа повечето от тези неща са част от миналото. Това ме кара да мисля, че устойчивото развитие все още не е такъв приоритет на национално ниво, какъвто трябва да е.

За щастие, ние сме част от Европейския съюз и Зелената сделка, която ще наложи значителни промени в сферата на ограничаване на емисиите в определени сектори, управление на отпадъци и рециклиране, и други теми. Това, което би било добре, е държавата да е отворена, да работи заедно с бизнесите по тази тема, за да намерим най-добрите решения за нашата страна.

  • Къде Вие виждате ролята на иновациите и младите във Вашата корпоративна политика? В края на миналата година стартирахте един иновационен подход със социалната програма Open Mind. Какви са отзивите досега от нея? Как успявате да привличате към каузите си своите служители?

Средната възраст в нашата компания е 33 години, но политиките, които практикуваме, са насочени към абсолютно всички, защото за нас разнообразието е най-ценното. Има безброй проучвания (най-релевантни са тези на McKinsey), които доказват, че компаниите, които насърчават разнообразието, се представят значително по-добре финансово в сравнение с компании, които не го правят (под разнообразие разбираме съотношение мъже-жени, хора с увреждания, хора с различна сексуална ориентация, вяра и пр.).

Една от програмите ни за насърчаване на разнообразието е програмата Open Mind, която се реализира от 2015 г. и интересът към нея нараства през годините. До този момент общо 30 души с различни възможности са станали част от програмата, като всички успешно се реализират на трудовия пазар, а седем от тях са назначени на постоянен трудов договор в Yettel България. Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни инициативи и е израз на целенасочените ни усилия в посока отворена и достъпна работна среда за хората с увреждания и утвърждаването на равните възможности като основен принцип и цел както за бизнеса, така и за обществото.

  • Осъзнаха ли вече Вашите служители и клиенти колко е важно устойчивото развитие? Успявате ли чрез проектите си за рециклиране на стари мобилни апарати да предизвикате повече съмишленици към идеята за опазване на околната среда? Обмисляте ли нови стимули за клиентите си, който водят екологосъобразен начин на живот?

Темата за устойчивото развитие става все по-популярна в България и смея да кажа, че това е така не само за служителите на Yettel, но и за голяма част от нашите клиенти. Сигурна съм, че в последните няколко месеца всеки един, четящ този текст, е попадал на новина или друга информация по темата в публичното пространство. Споделено мнение на екипа ни в Yettel обаче е, че това, което липсва в момента, са точни, ясни и лесни стъпки, които всеки един човек може да направи, за да допринесе за осъществяване на целите за устойчиво развитие.

В световен мащаб в последните години се наблюдава експоненциално нарастване на броя произведени електронни устройства. Ако погледнем прагматично, когато едно ново устройство бъде закупено, в голяма част от случаите то заменя старо такова. И тук идва въпросът какво се случва със старите устройства - логично, излизащата от употреба техника също се увеличава. За да си говорим с факти, през 2019 г. в света т.нар. електронни отпадъци са 53,6 милиона тона, което се равнява на тежестта на 350 круизни кораба. До 2021 г. същият този годишен електронен отпадък вече е нараснал с около 7%, т.е. корабите вече са станали 375.

Е, както във всяка една история, тук идва ред и на "двете новини".

Лошата новина е следната: световни статистики сочат, че около 82% от тези отпадъци отиват директно на сметищата, което е резултат от действията на потребителите, както и от липсата на програми за рециклиране. В състава на тези устройва обаче влиза голямо количество ценни метали и заради това безразборното изхвърляне на необработените отпадъци от електрическо и електронно оборудване причинява вреди на околната среда и оказва негативно влияние върху здравето на хората, най-вече на база на проникване на токсини в почвата и водите.

Добрите новини са малко повече, но нека започнем с това, че Европа е континентът с най-голям процент правилно предадени устройства, изчислен на около 40% за 2021 година. Събирането на тези устройства, използването на техните части, както и правилното рециклиране на изделията, когато се налага, способства не само за опазването на околната среда от замърсяване, но е и начин за опазване на ценните природни ресурси.

И докато сме на позитивна вълна, сме щастливи да споделим, че в Yettel се радваме на своите малки успехи по темата в последните години. Въпреки че типът устройствата, който се предлагат в телекомуникационната мрежа по принцип, представляват само малка част от всички видове електрически устройва (за да сме точни - около 9%), ние активно работим за това да намалим количеството електронен отпадък, който достига до сметищата.

Услугата ни "Върни и вземи", чрез която изкупуваме стари устройства и на база на оценка на състоянието им предлагаме на клиентите си намаления при закупуването на нови такива, се разви добре в последните години. През 2021 г. наблюдавахме почти двоен ръст на предадените устройства спрямо тези, които изкупихме през 2020-та. Въпреки позитивната тенденция обаче сме много далеч от момента, в който за всяко закупено устройство получаваме старо, което успяваме да изведем от употреба по правилния начин.

С цел да достигнем до повече от потребителите създадохме и новата ни услуга "Рециклирай и спести", която е официално на пазара от юни тази година. Целта е тя да подтикне по-голяма част от клиентите да донасят старите си устройства, в момента, в който закупуват нови, като си позволихме да сме смели - с отстъпката и кампанията (25% отстъпка за избрани устройства).

За да успеем да отговорим на нуждата, която споделих малко по-рано - намирането на начин, по който да преведем голямата тема за устойчивото развитие в лесни стъпки, които клиентите ни могат да правят в ежедневието, в момента работим и над дългосрочната ни стратегия, която ще включва още инициативи, целящи по-голяма информираност.

  • А служителите Ви как възприемат ESG политиките и включват ли се активно в тях? Бихте ли ни споделили с какво успявате да задържите и поддържате "зеления дух" в офисите си?

През март Telenor стана Yettel, но Yettel не е просто ново име, Yettel е изцяло нов бранд, който в момента градим заедно със служителите ни в България, както и колегите от Сърбия и Унгария. ESG е неизменна част от новия бранд, а служителите ни не само се вълнуват от промените, които предстоят, но и имат мнение по темата, както и предложения какво още да включим в цялостната ESG стратегия, която разработваме.

Този ентусиазъм може лесно да бъде обяснен, ако погледнем инициативи, които са се случвали в компанията под бранда Telenor. Дейности, свързани не само с околната среда, но и със социалния аспект (или S от ESG), изобщо не са чужди на колегите, които през годините помагаха за сбъдването на инициативите Blue Garden (идея, дошла от тях, свързана с посаждане на малка гора), Digital Scouts (предизвикателство за младежи, целящо да ги запознае с темите за безопасен интернет), Open Minds (програма за включване на хора с увреждания в работната среда на компанията) и много други.

Както споменах малко по-рано, в момента сме в етап на изграждане на цялостна ESG стратегия за следващите няколко години, а в нея сме се фокусирали върху екологични, социални и управленчески аспекти (за да не оставим на заден план никоя буква от ESG акронима). Тези ни амбиции засягат по един или друг начин работата на голяма част от колегите и осъзнаваме, че няма как да успеем да постигнем заложените цели без помощта на всеки един човек, работещ в Yettel. Затова паралелно с подготовката на ESG стратегията работим и върху план за информиране и ангажиране на служителите си, за да успеем да разпространим сред възможно най-много колеги духа на устойчивото.

За да запазим изненадата за колегите, няма да издам в детайли какво сме намислили, но ще споделя, че в плана за втората половина на 2022 г. има за всекиго по нещо, а всеки месец ще е още по-вълнуващ от следващия. Ще посветим няколко поредни месеца на актуални теми като нулеви отпадъци, човешки права, климат. Ще имаме конкретни обучения, както и инициативи , които да насърчават по-устойчив начин на живот на нашите служители.

  • Какви климатични цели си е поставил Yettel в краткосрочен и средносрочен план? Какви основни предизвикателства срещате?

Ние сме в процес на привършване на анализите на замърсяване с парникови газове и ще съобщим нашите цели съвсем скоро. Изпълняваме тази задача според международния протокол за инвентаризация на парникови газове (Greenhouse gas Protocol). Имаме амбиции нашите цели да бъдат одобрени и в синхрон с климатичната наука и по-конкретно инициативата Science-based targets. Междувременно, през март сключихме партньорство с Shell, благодарение на което неутрализираме всички емисии на нашия автомобилен парк. При всяко зареждане на гориво ние компенсираме емисиите на въглероден диоксид от това гориво, като закупуваме съответното количество въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, фокусирани върху опазването и възстановяването на естествените екосистеми.

Интересен факт е, че 3-4% от глобалните емисии на въглероден диоксид се дължат именно на телекомуникационната индустрия, което е около два пъти повече от това на авиацията. И с глобалния трафик на данни, който се очаква да нараства с около 60% годишно в световен мащаб, делът замърсяването с въглеродни емисии ще расте допълнително. Нужни са инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, които да компенсират ефекта.

  • Вярвате ли, че новите технологии могат да са ключът към една устойчива бъдеща бизнес и потребителска среда? Къде в този механизъм виждате развитието на 5G свързаността?

Новите технологии и иновации са основният стълб към един по-устойчив начин на живот, дори бих казала, че те ще са нашето спасение. Защо? Без тях трансформацията към въглеродно неутрална икономика няма как да се случи, тъй като сегашният начин, по който функционира глобалната икономика, е основан на линеен модел, т.е. произвеждаме, използваме и изхвърляме, без да се замисляме какво се случва с тези отпадъци (мнозинството от тях се заравят в земята или попадат във водите). Производството на продукти и услуги на едно нарастващо население глобално (до 2050 г. се очаква да сме над 9 милиарда души) изисква огромни количества енергия, която все още масово се добива чрез изгарянето на изкопаеми горива, особено в България. Нужни са ни иновации и нови технологии, които да ни помогнат да променим начина си на живот и на функциониране на икономиката.

Не случайно, като един от стълбовете на нашата стратегия за устойчиво развитие сме заложили именно иновациите. Ще се стремим да търсим технологични решения, които решават социален или друг проблем, свързан с околната среда. Това е по-скоро фокусирано върху нашите корпоративни клиенти.

Не на последно място, в Yettel това, в което сме добри, е да свързваме хора и места чрез нашата мобилна мрежа. Вярваме в силата на свързаността като основен двигател в построяването на по-устойчива икономика. Хората използват нашите интернет услуги, за да работят от вкъщи и да не се налага да пътуват до работа, което може да допринесе до по-малки въглеродни емисии в атмосферата. Ние предоставяме част от технологиите за по-устойчив живот, защото именно той започва от вкъщи.

_____________________________________________________________________

Дебатът за устойчивото развитие и преходът на Европа бе започнат с първата международна конференция "Зеленият преход - решения и предизвикателства за България". Този дебат намира своето естествено продължение при предстоящата сега конференция "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход", която ще се проведе на 10 юни от 9 ч. сутринта в Sofia Event Center. На това място може да намерите отговори на въпросите за това какво точно е "устойчивост" и как то ще промени ежедневието ни.

 

* материалът е подготвен за Yettel