За смущение в рамките на синхронната зона на Континентална Европа съобщиха от Електренергийния системен оператор /ЕСО/, съобщи 3е-news.net. Възникналото смущение е довело до повишаване на системната честота до 50,3 Hz.

Към момента всички диспечерски управления на контролните блокове в синхронната зона на Континентална Европа работят съвместно за отстраняване на смущението.

Претоварването на електроенергийната системата в синхронната зона на Континентална Европа доведе до нарушаване на електроснабдяването в някои части на България.

Поетапно се възстановява прекъснатото електрозахранване на засегнатите потребители.