Печалбата на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за деветте месеца на година преди данъци достигна 44 млн. лв., сочи неодитираният финансов отчет на компанията. На годишна база, спрямо януари-септември 2019 г., печалбата се е увеличила с 27.3 млн. лева. Основно влияние върху подобрения финансов резултат оказват намалението на технологичните разходи с 6,4% заради спада в производството на електроенергия с 8,19 на сто и свитото потреблението на ток с 3,34 процента.

От финансовия отчет на ЕСО става ясно още, че са намалени разходите за покупка на технологична енергия, по-ниски са променливите разходи за управление на енергийната система, а са увеличени приходите от ВЕИ централи от цената им за достъп до мрежата заради по-големите произведени количества зелена енергия.

Финансовото състояние на компанията е добро, показателите за рентабилност са положителни величини, а задълженията на компанията се обслужват в срок, пише още отчета на ЕСО.

За деветте месеца на годината приходите на ЕСО са 448 млн. лв., които идват основно от дейността по пренос и управление на енергийната система на страната. Приходите са с 16 млн. лв. по-малко спрямо същия период на миналата година, докато от преноса на електроенергия приходите се увеличават за разглеждания период със 7.44%.

Разходите на Системния оператор за деветмесечието са 422.5 млн. лв. и се понижават със 7.44 на сто, спрямо същия период на 2019 г.

Финансовото състояние на държавното дружество зависи до голяма степен от външни фактори като потреблението и производството на електроенергия и решенията на КЕВР, става ясно от финансовия отчет на ЕСО.

3е-news.net