"Дженерали Застраховане" АД и Дженерали Закрила Медико-Дентален Център ще вземат участие в предстоящото медицинско изложение EXPO HOSPITALS, което ще се проведе на 6 и 7 октомври 2018 година в НДК.

Дженерали Застраховане АД ще представи своите иновативни продукти "Медицинска Застраховка Закрила" и пакет "Алтернативно лечение".

"Медицинска Застраховка Закрила" Ви предлага възможност за високи инвестиции в здравето на вашите служители на изключително изгодна цена и минимални административни усилия. Тя e чудесна социална придобивка за вашите служители, която ще повиши лоялността и мотивацията, както и цялостното представяне на екипа ви.

Застрахователен пакет "Алтернативно лечение" може да се сключи като допълнително покритие към "Медицинска Застраховка Закрила" и покрива извършените в периода на застрахователното покритие разходи за здравни услуги и/или стоки, произтичащи от заболяване или вследствие на злополука и свързани с упражнени спрямо Застрахования, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, както и някои стоки и услуги, попадащи сред изключенията на Общите условия на медицинска застраховка.

Дженерали Закрила Медико-дентален център ЕООД e лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите.

Снимка: Официален сайт

Снимка: Официален сайт

Ние осигуряваме висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика и предлагаме консултации във всички медицински специалности. В МДЦ Дженерали Закрила работят над 50 висококвалифицирани лекари, като се прилага изпитана организация на работа с цел минимална загуба на време за нашите пациенти. Основна цел на нашия екип е грижата за пациента.

Снимка: Официален сайт

Снимка: Официален сайт

Заповядайте на 6 и 7 октомври от 10 до 20 часа в НДК на щанда на "Дженерали Застраховане" АД и Дженерали Закрила Медико-дентален център, входът е свободен!

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group. GENERALI е независима италианска група, създадена през 1831 г. със силно международно присъствие. Тя е сред водещите застрахователи в световен мащаб и е представена в над 60 страни, с общ премиен приход, надхвърлящ €70 милиарда през 2016 г. С над 74 000 служители по целия свят и 55 милиона клиенти, Групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа, както и Азия. През 2017 г. Група Дженерали беше включена в класацията на Corporate Knights за най-устойчивите компании в световен мащаб. В Австрия, Централна и Източна Европа и Русия, Групата функционира чрез регионалния си офис в Прага, в 12 страни, като е един от първите три застрахователи в региона.

"Дженерали Застраховане" АД е Любима марка на потребителите в категория "Застрахователни компании и брокери" за 2016 и 2017 г.