На 15 юли 2021 г. "Български Енергиен Холдинг" ЕАД успешно пласира четвъртата си емисия еврооблигации в размер на 600 милиона евро, която ще бъде регистрирана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), съобщиха от дружеството.

На 13 юли 2021 г. представители на БЕХ и Министерството на енергетиката проведоха Глобален конферентен разговор с международни инвеститори, а в периода 13-14 юли 2021 г. се проведе NetRoadShow с поредица от интензивни индивидуални срещи с редица инвеститори от цял свят, се казва в съобщението..

Два дни по-късно БЕХ пласира облигационната си емисия при годишен лихвен процент от 2,45%. Предвид изключително засиления интерес от страна на инвеститорите, облигацията беше презаписана 2.3 пъти, а лихвеният процент съответно е най-ниският постигнат от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, откакто компанията участва на международните финансови пазари, се отбелязва в съобщението.

При предходните си излизания на международните финансови пазари, съответно през август 2016 г. БЕХ ЕАД постигна лихвен процент 4,875, а при облигационната емисия от юни 2018 г. - 3,5%.

БЕХ постигна 7-годишен падеж на еврооблигациите, емитирани на 15 юли 2021 г., който ще настъпи през август 2028 г. Постигнатият по-нисък лихвен процент и по-дългият срок на емисията ще помогнат на компанията да намали допълнително ежегодните лихвени разходи и да оптимизира графика за погасяване на своите финансови задължения за по-дълъг период от време, посочва холдингът.

Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на емисията, пласирана през 2016 г., в размер на 550 милиона евро и с лихва от 4,875%, която е с падеж през август 2021 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности.

Мениджъри на облигационната емисия са JP Morgan и Citigroup, а правни консултанти Allen&Overy LLP и Linklaters LLP.