151 депутати гласуваха за налагане на мораториум върху:

  • възлагането на концесии, включително определяне на концесионно възнаграждение и предоставянето на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства;
  • поемането и предоставянето на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг;
  • промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и избора или назначаването на други управителни или контролни органи;
  • извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за болнична помощ;
  • избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и назначенията в държавната администрация.

Захапаха Теменужка Петкова заради назначения

Смяната на членовете на Съвета на директорите в Българския енергиен холдинг (БЕХ) стана повод за скандал в парламента. По време на дебатите за налагане на мораториум върху назначения и сделки депутатите се нахвърлиха върху енергийния министър в оставка Теменужка Петкова, която опита да оправдае промените в БЕХ с конкурс, "проведен съгласно законовите изисквания".

Министърът в оставка припомни на социалистите, че през 2019 г. са подкрепили Закона за публичните предприятия, приет по препоръка на ОИСР.

На какво налагате мораториум с това предложение, с него за пръв път се въвежда конкурсното начало в държавните дружества при назначенията, каза Петкова, цитирана от БТА. Тя обясни, че конкурсът, който се провежда по закон в БЕХ, е съгласно изискванията - кандидатите са били 19, конкурсът е протекъл в няколко фази, процедурата за избор на представители на държавата в БЕХ е приключила на 31 март 2021 г. Хората, които са спечелили конкурса, са с голям опит в енергетиката, ако това са "калинки", кажете, обърна се тя към партиите в залата.

Идеята на закона за публичните предприятия беше политиците да излязат от управлението на тези предприятия, вие от ГЕРБ развалихте всичко, заяви от трибуната Драгомир Стойнев от БСП.

Председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова заяви, че вече е станало ясно, че именно БЕХ е била причината да се внесе от другите парламентарни групи решение за мораториум. Има ли връзка мораториумът и назначенията в БЕХ с един бивш министър, чиито заместник е била председателката на вашата група, попита тя Драгомир Стойнев.

Припомняме, че преди ден стана ясно, че бившият депутат и председател на eнергийната комисия в народното събрание Валентин Николов е новият изпълнителен директор на БЕХ. Председател на съвета на директорите на БЕХ стана Диян Димитров, който идва от борда на директорите на ТЕЦ "Марица Изток 2". 

Другите трима членове в борда на БЕХ са Иван Андреев, бивш шеф на АЕЦ "Козлодуй", Стелиан Коев, бивш финансов директор на Мини "Марица Изток" и Александър Църноречки, който бе пресаташе на БЕХ преди години.