Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) и Държавната консолидационна компания (ДКК) до две седмици ще решат дали да обжалват решението на Софийския градски съд по дело за 75,230 млн. лева срещу свързаната с КТБ фирма "Кемира". Зад тази сума стои немалка част от акциите на "Дунарит". Това стана известно от думите на министър Богдан Богданов.

ДКК изгуби на първа инстанция делото заради липсващи оригинали на документи, необходими по делото и липсата на подпис на един от тях. Договорът между "Малаз" и ДКК за придобиването на вземания е на стойност 97,4 млн. лева. Срещу тази сума ДКК е изплатило на "Малаз" 24,352 млн. лева, уточни за БТА изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания Иван Зангочев.

Преди да се вземе окончателно решение, ще се направи анализ на рисковете за ДКК от евентуални допълнителни щети, каза министърът. При проверка на всички документи в МИИ и ДКК, свързани с казуса, се оказало, че оригиналите са изчезнали. По случая е сезирана прокуратурата и ДАНС.

Министърът определи ситуацията като пореден удар за ДКК и за МИИ, при който потенциално държавата е ощетена с 97 млн. лева. Той уточни, че става въпрос за цесии, които ДКК е придобила през 2018 г. в договор с дружеството "Малаз". Тези цесии са придобити от КТБ чрез дружества в орбитата на банката, включително и дружеството "Кемира", което е акумулирало тези задължения, които впоследствие ги придобива ДКК.

Министърът посочи, че ДКК е загубила през 2021 г. делото за признаването на тези задължения с основанието, че искът на ДКК е отхвърлен с мотиви, според които договорът за прехвърлянето на вземания от 17 март 2017 г., по който "Малаз" ЕООД е цесионер, а "Финансово консултиране" ЕАД е цедент, не носи подпис на представителя на "Малаз". По тази причина договорът не е породил правно действие на договор за цесия и съответно сключеният договор между "Малаз" и ДКК не е довел до прехвърляне на вземането.

Богданов посочи, че след проверка се оказва, че на 8 януари 2018 г. министерството получава доклад от ДКК от страница и половина и в него се казва, че ДКК иска да започне преговори с потенциален продавач на въпросните задължения. Един ден след това ДКК взема решение да придобие задълженията и в нов доклад до министъра се иска разрешение да подпишат договора за цесията, обясни хронологията министърът. Разрешението е получено в края на деня - на 10 януари.

Министърът обясни, че за въпросните 97 млн. лева, които се придобиват, се плаща сумата от 24,352 млн. лева - на два транша и така ДКК получава това задължение, като сумата в момента е в баланса на ДКК.

Министърът определи като изключително притеснителен факта "как на базата на доклад от една страница, в рамките на два дни и половина, се взема решение държавата да придобие задължение от 97 млн. лева".

Министърът съобщи, че във ведомството са получени два сигнала от управителя на "Кемира", в които се предоставени и допълнителни документи, сред които и договор, който не е подписан.

Министър Богданов съобщи, че държавата се отказва от договора за правителствения комплекс. Изискали сме от изпълнителя да възстанови до 21 ноември близо 60 млн. лева към "Монтажи" и оттам към ДКК, които са платени авансово, без обществена поръчка, каза той. Отказът е заради променената конюнктура и нуждата преоценка на проекта и евентуално нова финансова обосновка, която е липсвала преди. Ако това не стане, възстановяването на тези суми ще се търси със съответните правни възможности.

Кумулативно говорим за около 700 млн. лева потенциални щети за държавата, като в сумата са ремонтите на язовирите, правителственият комплект, каза министърът и изрази надежда част от парите да бъдат възстановени.

Министърът информира, че вече са обявени новите конкурси за борда на ДКК, като това е станало два месеца по-рано от изисквания от закона срок.