Парламентът прие на първо четене законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се въвеждат общи и специални изисквания за регистрация на икономическите оператори в този бранш.

Законопроектът, внесен от народни представители, беше одобрен със 109 гласа "за", 21 "против" и 14 въздържали се.

За да бъде регистрирано за търговия на едро с нефт и нефтени продукти, лицето трябва да има внесен уставен капитал или активи в размер не по-малък от 3 млн. лева. За търговия на дребно ще се изисква внесен уставен капитал или имущество в размер не по-малък от 20 хиляди лева за всеки обект, предвиждат разпоредбите.

Специфичните условия са свързани още с изискване за образователен ценз на законните представители на дружеството, съответно едноличния търговец, наличие на съдове за съхранение с определена вместимост, определен минимален капацитет на склада за дейностите по съхранение на горива, както и обектът, от който ще се извършва дейността, да е трайно прикрепен към недвижим имот.

Със законопроекта се цели да се идентифицират икономическите оператори в този бранш, с което ще се намали делът на сивия сектор и ще се повиши събираемостта на митническите и данъчните задължения от тези дейности, както и ще се осигури лоялна конкуренция на пазара на горива.

Емил Димитров /"Обединени патриоти"/, който е един от вносителите, обясни, че законопроектът въвежда регистрационен режим и ясни критерии към всички икономически оператори. Той увери, че няма да се въвеждат нови измервателни уреди. Една бензиностанция може да струва 200 хиляди, може да струва и 2 млн., и едно обезпечение от 20 хиляди лева не е голяма сума, смята Димитров, но посочи, че от ресорната комисия са отворени за предложения между първо и второ четене. По думите му този законопроект не цели да закрие даден бизнес.

Мартин Тинчев /ГЕРБ/ посочи, че става въпрос за над 30 хиляди обекта, през които преминават и се продават горива без никакъв контрол. Собствениците на такива нелегални бензиностанции са най-агресивно настроени към този законопроект, но не е честно от тяхна страна да се крият зад гърба на земеделските производители, коментира той.

Жельо Бойчев /"БСП за България"/ отбеляза, че целта на законопроекта е да се въведе публичен регистър на операторите. Няма да приемем, чрез тези добри намерения, да се преуреждат отношения в сектора, да се използва този законопроект, за да бъдат елиминирани едни или други играчи от пазара и търговията с горива, предупреди обаче той.

Кристина Таскова каза, че "Воля" няма да подкрепи законопроекта, защото според тях няма да доведе до никаква промяна по отношение на сивата икономика, контрабандата и съществуващите картелни споразумения в сектора.

Браншови организации в земеделието и депутати настояват земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на закона. Очаква се на специално заседание на ресорната комисия да се прецени дали има нужда от нотификация на законопроекта от Европейската комисия.