Бизнесът у нас също взема участие по темата за кръговата икономика и започва да предлага алтернатива на пластмасата за ежедневна употреба. Комисията по околна среда в Народното събрание вече използва чаши за кафе, направени от овесени ядки.

Официален сайт

Председателят Ивелина Василева допълни:

"Възприехме водата, която консумираме, да бъде в стъклени чаши, да бъде наливана от стъклени гарафи, а когато се поднася кафе на нашите гости, да бъде поднесено в чашки, които са биоразградими и са ядливи. Те са произведени от овесени ядки, от български производител по иновативна технология. Искаме да насърчим усилията в тази посока. В секретариата на комисията не се правят хартиени копия на документите, които да бъдат представени на народните представители. Кореспонденцията с членовете на Комисията се извършва по електронен път. Стремим се да ограничаваме ползването на пластмаса, като се придържаме към консумативи, които да бъдат от естествени материали или рециклирани такива".

Официален сайт

Кръговата икономика е насочена към удължаване на жизнения цикъл на продуктите и възможно най-дълго повторно използване и рециклиране на съществуващите материали, които да бъдат планирани по такъв начин, че да имат най-малък отпечатък върху околната среда.

Столичната община също е подготвила проект, свързан с концепцията за кръгова икономика. Тече и проект за стимулиране на гражданското участие в процеса на регистриране. Вече има 300 домакинствата на територията на район "Искър", които са се съгласили да събират разделно всички видове отпадъци. Съществен принос имат заводът за преработка на отпадъци и инсталацията за биологично третиране на зелени и био отпадъци.