От "ЧЕЗ Разпределение България" АД ще се извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите. Това съобщиха от дружеството. Извънредното отчитане е заради очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за нови цени на електроенергията от 1 юли 2018 г. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на 29 юни, на интернет страницата на "ЧЕЗ". Информация може да се получи и в центровете за обслужване на клиенти, както и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. Клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си на 30 юни 2018 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли - на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на мейл klienti@cez-rp.bg, през уеб-сайта www.cez.bg, меню "Самоотчет" или в центровете за обслужване на клиенти на "ЧЕЗ". Трябва да се посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, оторизационен код/абонатен номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30 юни, включително. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.

Фактурите през юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия за два отчетни периода - по стари и по нови цени.