Българският газов оператор "Булгартрансгаз" ЕАД съобщи, че е постигнал сериозно намаляване на лихвените плащания по кредити, което му спестява плащане на повече от 18 млн. лева.

Наличието на свободен финансов ресурс, получен от авансово плащане, даде възможност на "Булгартрансгаз" да стартира кореспонденция с банките, предоставили кредити за реализация на инвестиционната програма на дружеството, се казва в съобщението на оператора.

Наскоро операторът информира за получени авансови плащания от стотици милиони за резервиране на капацитет.

Газопреносният оператор е инициирал процедурата и получил оферти от основните банки кредитори за съществено намаляване на лихвените проценти по вече сключените договори, като целта е запазване на кредитните експозиции, отбелязват от компанията.

Постигнато е било значително намаление на лихвените равнища по сключените договори за кредит, като към момента те са в порядъка 1,35% - 2,00%, при първоначални нива, достигащи до 3,50%. Най-голямото намаление е от 3,5% на 1,65%.

В следствие на намалените лихвени равнища, "Булгартрансгаз" ще реализира допълнителни спестявания от лихви по договори за кредит в размер на 18 252 220 лева, уточнява операторът.

В съобщението се припомня как са използвани авансово получените средства.

След като получи авансово плащане от над 683 млн. лева от страна на "Газпром Експорт, "Булгартрансгаз" предсрочно погаси част от задълженията към обединение "Консорциум Аркад" и задължения към банки. След получено предложение от обединението, газопреносният оператор заплати 461 096 701,65 лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по посочената сума и съответно реализира икономия в размер на 80 321 808,44 лв. В допълнение, предвид предсрочното погасяване на задължения, е постигната договореност за намаление на размера на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за период от 3 години, като процентът на оскъпяване е намален от 4,1% на 3,00% на годишна база.

Дружеството отбелязва, че е реализирало и допълнителни спестявания от лихви в размер на 14 641 567 лева.

Наличните средства са дали възможност за "Булгартрансгаз" предсрочно да погаси и 60 млн. евро към търговски банки, чрез което, реализира спестяване от лихви в размер на 7 328 833 лева.

След предоговаряне на лихвените равнища, компанията реализира обща икономия в размер на почти 121 млн. лв., е казва в съобщението.