Александър Михайлов и Чавдар Христозов са новите членове на Съвета на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) от квотата на представителите на държавата след проведен конкурс на Министерство на икономиката, съобщават от ДКК.

Александър Михайлов има значителен опит в публични и частни дружества в областта на военно-промишления комплекс от 2012 година насам, като е заемал различни, включително висши ръководни, длъжности. От юли 2017 г. до октомври 2018 г. е изпълнителен директор на "Кинтекс" ЕАД, пише в съобщението.

Чавдар Христозов има експертиза в областта на търговията и мениджмънта в различни дружества. През последните седем години е бил съветник по търговско-икономическите въпроси и ръководител на СТИВ-Москва към министерство на икономиката, дирекция "Външноикономическо сътрудничество". В периода 2007-2009 г. е бил зам.-председател на държавна агенция "Държавен резерв и военно временни запаси", допълват от ДКК.

Ваня Караганева, която е независим представител на Съвета на директорите на ДКК от септември 2021 година, вече е представител на държавата след конкурса на министерството. Тя има административен опит в Народното събрание от 1993 година. През 2013 и 2014 г. работи като началник кабинет в министерства на служебните правителства. В 42-ото и 43-ото Народно събрание е главен експертен сътрудник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Новите членове се присъединяват към досегашния ръководен състав на ДКК, който включва Рая Каназирева (изпълнителен директор), Радостин Вазов и Диляна Софиянска.