Министърът на икономиката Кирил Петков издаде два протокола, единият с днешна дата, а другия с вчерашна, за освобождаване на Ясен Спасов от поста му на изпълнителен директор на ДКК ЕАД, съобщиха от Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД.

Решението на министър Петков обаче ще влезе в сила след процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Приложените протоколи сами по себе си не изпълняват законовите разпоредби.

По силата на Протокол РД-18-10 от 20 август Ясен Спасов е с отнет достъп до помещенията и активите на дружеството.

Освобождаването на Спасов може да бъде валидно след датата на вписването му в Търговския регистър. Самият Спасов има право да защити правата си по предвидения в закона ред, пише в съобщението на ДКК.

Още вчера министър Кирил Петков поиска уволнението на Ясен Спасов, защото "не се справя добре".

Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот, което бе поискано вчера от министър Петков.

Решението е взето от Съвета на директорите на ДКК ЕАД според критерий №6 от Закона за публичните предприятия, а именно "тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения", съобщават от ДКК.

Във връзка с решението, ДКК ЕАД открива процедура за четирима нови членове в Съвета на директорите на ВМЗ (един независим и трима предстаители на държавата) в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане.

"В резултат на проверка, назначена от ДКК ЕАД и препоръки от принципала ни министър Кирил Петков, установихме, че членове на Съвета на директорите на ВМЗ системно не изпълняват служебните си задължения. Липсва доверие, колегиалност и единомислие в работата на ръководния екип. Открихме създадено напрежение сред работещите във ВМЗ, което е довело до забавяне, възпрепятстване и затрудняване на дейността на ВМЗ", коментира Рая Каназирева, изпълнителен директор на ДКК ЕАД от 16 август.

Припомняме, че в своя публична позиция от 19 август ДКК поясни:

"В писмо от 18 август 2021 г. ДКК ЕАД запозна министър Петков в подробности с казуса във ВМЗ, като поиска неговата подкрепа за разрешаването му. Ръководството на ДКК ЕАД е уверено, че със съвместни усилия и в резултат на предприетите вече мерки ще бъде постигнато благоприятно развитие според насоките на принципала".

Съгласно законовите разпоредби, освобождаването на членове от настоящия Съвет на директорите на ВМЗ ще влезе в сила в момента на вписване на новоизбраните в търговския регистър, като дотогава сегашното ръководство продължава да управлява и носи отговорност за дружеството, със съдействието на ДКК ЕАД и с препоръките на министъра на икономиката като негов принципал.

Ръководството на ДКК ЕАД подчертава, че независимо от консултациите с министъра на икономиката в качеството му принципал на холдинга, решението за освобождаване на членове на Съвета на директорите на ВМЗ е взето изцяло на базата на резултатите от направените проверки и в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Оценката на независимия Съвет на директорите на ДКК ЕАД за работата на досегашното ръководство на ВМЗ е обективна, като министър Кирил Петков не е оказал политически натиск върху решението на ДКК ЕАД.