Във връзка с разразилите се дискусии относно строителството в местността "Алепу", от името на собственика на имота "Алепу Вилидж" и от името на носителя на правото за строеж "ГБС Турс" сме длъжни да заявим, че:

Изпълнените към момента дейности по проект "Алепу Вилидж" с разрешение за строеж, са само и единствено в рамките на първи етап от одобрения инвестиционен проект, а именно укрепително съоръжение. Същите отговарят напълно на действащата към момента нормативна уредба.

В тази връзка, приветстваме публично инициативата съответните държавни институции да извършват проверка относно законността на строежа, като от наша страна оказваме пълно съдействие на контролните органи.

С настоящето писмо заявяваме и нашата готовност публично да представим проекта, след приключването на започналата проверка от Върховната административна прокуратура и да отговорим на всички поставени въпроси.