Общият оборот на Българската фондова борса (БФБ) за юни възлиза на 89.50 млн. лв. и нараства с 65.84 на сто спрямо май, когато достигна 53.96 млн. лв. За първото полугодие на 2023 г. оборотът се понижава с 50.16 на сто спрямо същия период на миналата година, съобщава БФБ в кратък графичен анализ, публикуван на сайта на оператора.

Броят сделки на БФБ през юни е 6397, което спрямо реализираните 6446 сделки през май 2023 г. представлява спад от 0.76 на сто. Изменението на броя сделки за първото полугодие на 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година е спад от 44.07 на сто.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 50.62 на сто (45.297 млн. лв.) e оборотът на сегмент акции Standard, следван от Други, вкл. облигации с 23.85% дял (21.344 млн. лв.), на пазара за растеж beam - 9.06 на сто (8.105 млн. лв.), делът на оборота на сегмент Premium е 9.03% (8.080 млн. лв.), международният пазар BSE International е със 7.44% дял (6.662 млн. лв.).

Пазарната капитализация на БФБ в края на миналия месец е в размер на 30.37 млрд. лв. или 17.18 на сто от БВП на страната.

Топ 3 на най-ликвидните емисии

"Софарма" АД-София (409 сделки),

"Адванс Терафонд" АДСИЦ-София (310 сделки) и

"Българска фондова борса" АД-София (303 сделки).

Индексите

През юни три от четирите борсовите индекси на БФБ, с изключение на BGBX40, бележат ръст на месечна база. Измерителят на "сините чипове" SOFIX нараства с 0.49 на сто спрямо май (+11.37% с натрупване на годишна база), а увеличенията при равнопретегления BGTR30 и секторния BGREIT са съответно 0.88 на сто (+3.48% спрямо юни 2022 г.) и 1.15 на сто (+5.02% на годишна база), докато широкият BGBX40 отчита спад от 1.08 на сто спрямо предходния месец (+4.91% с натрупване на годишна база).

Топ 3 на печелившите компании в SOFIX

От включените 15 емисии в българския бенчмарк, 11 са на печалба и 4 на загуба

"Централна кооперативна банка" АД (+9.86%)

"Българска фондова борса" АД- София (+7.22%)

"Доверие Обединен Холдинг" АД (+3.50%)

Топ 3 на губещите компании от SOFIX

"Неохим" АД-Димитровград АД (-8.86%),

"Шелли груп" АД (-4.20%)

"Химимпорт" АД (-1.68%).

3eNews