WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита: Кой според вас е най-неудобният въпрос на интервю за работа?

  • 49% са категорични, че това е въпросът, свързан с плановете ни да станем родители
  • 24% смятат, че това е "Какво обичате да правите в свободното си време?"
  • 14% не им допада да ги питат дали са склонни да работят в извънработно време?
  • 8% виждат това в темата за религиозната принадлежност
  • 6% отбелязват въпроса "Отговаряте ли на мейли, обаждания и съобщения в извънработно време?"

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!