WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита:

Колко важна за вас е стойността на социалните ви осигуровки?

- 35% са категорични, че това е изключително важно условие за приемане на предложение за нова работа

- 24% пък признават, че за тях е по-важна стойността на месечното им възнаграждение

- 20% акцентират върху факта, че по високата стойност на социални осигуровки, гарантира и по-висока сума за пенсия

- 10% отбелязват, че стойността им играе важна роля върху сумата, която биха получили през време на болничен и тя да е по-близо до реалното им възнаграждение, за да не губят пари

- 7% коментират, че за съжаление едно е да искаме, друго, да ни дадат

- 3% никога не са поставяли подобно условие на работодател

- 2% не обръщат никакво внимание на темата към момента

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!