Известен факт е, че стилът на управление е определящ за организационния климат и хармоничната работна атмосфера. Важно е лидерите да вдъхновяват служителите си и да развиват силните им страни, защото това оказва положително влияние както върху развитието на организацията, така и върху благосъстоянието на самите служители. Също така е важно, лидерите да познават нуждите на своите служители, за да могат да изберат подходящите вътрешни и външни мотиватори, чрез които да ги стимулират. Именно с това се характеризира и трансформационното управление.

Трансформационното управление, както подсказва и името му, се базира на трансформиране на индивидуалните цели и амбиции на служителите в посока идеалите и целите на организацията. В този стил на управление лидерите обединяват служителите си чрез вдъхновяваща визия и ги мотивират да работят за постигане на общите цели. Има четири основни аспекта на трансформационното лидерство, които са особено важни и определящи за психичното благосъстояние на служителите и хармонията и ефективността в работната среда. Това са идеализирано влияние, вдъхновяваща мотивация, интелектуално стимулиране и индивидуално внимание.

  • Идеализираното влияние възниква, когато лидерите избират действат според етичните си принципи, когато се ръководят от моралната си ангажираност към служителите си и са склонни да пренебрегнат собствените си интереси в името на интересите на организацията. Лидерите, които залагат на този похват, успяват да приоритизират благополучието на своите служители за сметка на краткосрочни финансови резултати. Това е важно, тъй като удовлетвореността и ангажираността на служителите водят до по-добро организационно развитие в дългосрочен план.
  • Лидерите, които залагат на така наречената вдъхновяваща мотивация, насърчават служителите си да се развиват и да надскачат собствените си възможности. Тези лидери вдъхновяват служителите си да преодоляват предизвикателствата, като активно им показват, че вярват в техните възможности и се стараят да развиват силните им страни. Много често лидерите залагат на практически примери и модела на своето лично поведение, за да вдъхновят своите служители да действат смело и креативно.
  • Чрез интелектуална стимулация лидерите насърчават служителите да поставят под съмнение собствените си предположения, да артикулират проблемите и да се справят с предизвикателствата по иновативен начин. В резултат на това служителите се чувстват по-уверени в това да се справят с предизвикателствата и да изразяват и защитават своята лична позиция.
  • Индивидуалното внимание се отнася до обучението, подкрепата и насърчаването на служителите. Лидерът разпознава и зачита чувствата, емоциите и нуждите на служителите и действа в съответствие с тях. Това кара всеки от служителите да се чувства значим и ценен. По този начин работодателят може да осигури лоялността на своите служители, а те от своя страна могат да се насладят на една хармонична и спокойна работна обстановка.

Чрез този стил на управление лидерите проявяват творческа проницателност, постоянство и енергия, интуиция и сензитивност към нуждите на другите. Те успяват чрез своите харизма, внимателно отношение и уважение към екипа да обединят служителите около своите идеи и да ги мотивират да поемат повече отговорност за реализирането на визията за бъдещето на организацията. Такива лидери развиват силните качества на своите служители, за да спечелят максимума от тях, изграждат работна култура, която стимулира професионалното, творческото и личностно израстване на всеки от служителите в организацията.

Прилагайки този модел на управление, вие ще можете да изградите една хармонична работна атмосфера, отличаваща се с проактивност и креативност. Това ще мотивира не само вашите служители, но и самите вас да работите за просперитета и успешното развитие на вашата организация!

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.