Всяка година образованието си у нас завършват над 40 000 студента. Много от тях се сблъскват челно с високата конкуренция на пазара на труда. Най-честата причина за отхвърлянето на един кандидат е липсата на опит или по-ниската му мотивация. Въпреки това - рецептата за успех има.

Стажантските програми помагат в придобиването на ценни знания, които по-късно са от полза за всеки студент, кандидатстващ за работа. Нещо повече - стажовете много често се оказват и силен мотиватор. Кой студент не би искал да се върне в компания, която му е харесала и която се е доказала като престижен и добър работодател?

Един от най-подходящите примери за място, даващо опит и мотивация на студентите, е Тева Фармасютикълс. Компанията има 40 000 служители в повече от 60 страни. Тя е един от световните лидери в производство и продажба на фармацевтични продукти. Не на последно място - всяка година Тева Фармасютикълс предлага доста сериозно количество стажове.

Какво предлага на студентите стажантската програма на Тева Фармасютикълс и как ценностите на компанията влияят на хората в нея разбираме от Красимира Иванова. Тя е 4-ти курс "Медицинска биология" в Пловдивски университет. През лятото тя е прекарала три месеца и половина в компанията, ставайки част от отдел "Регистрационна документация" на Тева.

- Здравей, Красимира! Как реши да участваш в "Идеалният кандидат" на DIR.BG и защо избра Тева Фармасютикълс?

- Исках да правя летен стаж, но не бях сигурна как и къде да търся. Чувствах се изгубена. Един ден, докато скролвах из социалните мрежи, видях пост на "Идеалният кандидат" и реших да го проверя.

Оказа се, че това е един доста лесен начин за намиране на правилния стаж. Благодарение на това, както вече знаете, прекарах три месеца и половина в Тева.

Това бе най-добрият стаж, който мога да карам на този етап от образованието си.

- Трудно ли бе да те одобрят за стажантската програма? Ситото голямо ли беше и как се почувства, когато ти се обадиха от Тева.

- Като една глобална компания, Тева има доста високи стандарти и критерии към работещите в нея. Това важи и за стажантите. Все пак кандидатите са много, а местата ограничени. Трябва да има някакво сито. Не мога обаче да кажа, че е било трудно.

- Чувстваш ли се готова за професионална реализация?

- След този стаж мога да кажа, че съм една идея по-готова. Не напълно, но...

- А по-сигурна?

- Също не мога да кажа, защото осъзнах колко малко неща реално знам. Колко повече имам да уча. Стажът ми помогна да оценя собствените си възможности.

- Разкажи ми за най-хубавия ти момент за тези три месеца и половина? Кое беше и най-голямото предизвикателство, с което се срещна за това време?

- Най-голямото предизвикателство бе да навляза за кратък период от време в материя, която бе непозната за мен. С помощта на колектива, който е събран в "Регистрационна документация" успях бързо да разбера основата.

За най-щастливият момент не мога да избера точно, но всеки един ден, в който научавах нещо ново, в който постигах дадена задача или решавах даден казус бе малка победа.

- Разбираме, че отдел "Регистрационна документация" е свързан с издаването на досие на всеки един лекарствен продукт. Промени ли се отношението ти към целия този процес?

- Доста, защото от страни изглежда много лесно. Повечето ще си кажат, че това е просто документация и всичко става бързо и лесно. В реалността не е така. Тук работят много хора, и работят много усилено, за да може един продукт да се предлага на пазара.

- Къде се срещнаха възпитанието и ценностите на твоето семейство, със ценностите и философията на Тева, когато ти дойде тук?

- В моето семейство много се цени честността, отговорността, трудолюбието. Възпитали са ме винаги да казвам истината, макар тя не винаги да е красива или розова. Това обаче е начинът да създаваш по-силни връзки с хората.

На практика с Тева ме свързват същите ценности - честността и отговорността към работата и работния процес.

- Какво би разказала на своите състуденти, ако искаш да им препоръчаш Тева Фармасютикълс и "Идеалният кандидат" на DIR.BG?

- Аз вече препоръчах Тева за стаж, защото това е едно прекрасно начало на кариерното ми развитие. За разлика от много други компании Тева дава тази рядка възможност.

"Идеалният кандидат" улеснява изключително много процеса на кандидатстване и дава по-широк поглед над самия процес и над работодателите.

- Би ли се завърнала един ден в Тева Фармасютикълс?

- С удоволствие бих се завърнала, защото тук научих много неща и тук се запознах с едни прекрасни хора и специалисти.

- Каква е формулата на успеха за Красимира Иванова?

- Не мисля, че има чиста формула на успех, но може би да бъдем малко по-добри, малко по-колегиални, по-разбиращи. Малко по-честни и отговорни в работата.

- А работа в България или в чужбина?

- Работа в България.