Може би всеки от нас, който е родител, би си признал, че предизвикателството да се справим с ангажиментите, свързани с комфорта на децата ни е огромно. С тази тема е свързан и въпросът ни през тази седмица:

Справяте ли се с ангажиментите с децата си, когато ходите на работа?