Вероятно при подаване на документи за нова работа, на всеки от нас се е налагало да пише мотивационно писмо.

Основна цел на мотивационното писмо е да убеди работодателя, че трябва да се срещне с вас.

Ключовата дума е мотивация.

Темата в този документ е защо искате да сте част от компанията и с какво може да допринесете за развитието на организацията.

Тазседмичната ни анкета е свързана точно с този въпрос. Считате ли за необходимо изискването на мотивационно писмо при кандидатстване за работа?