На много хора се случва да имат работни проблеми от различно естество. Някои от тях намират сами решение, други споделят с хора около себе си. Въпросът ни за предизвикателствата на работното ни място през тази седмица е свързан с тази тема:

С кого имате навик да споделяте работните си проблеми?