Пролетта на настоящата година започна оптимистично откъм развитие на пандемията, случаите с доказана положителна проба намаляваха драстично и хората се втурнаха на почивки в страната и където е възможно и в чужбина. Към днешна дата, Ковид сигналите отново са обезпокоителни, но все пак имаше един сравнително дълъг отрязък от време, в който всеки от нас имаше опции, в които да се откъсне от работния процес и да си почине. Въпросът ни през тази седмица за предизвикателствата на работното ни място беше свързан с тази тема:

  • 47% споделят, че са ползвали пълноценно годишния си отпуск
  • 19% признават, че не са ползвали нито ден, тъй като са имали останали достатъчно от минали години
  • 13% казват, че липсата на адекватен за нуждите им финансов ресурс ги е отказала от подобни намерения
  • 8% са използвали целия си наличен отпуск за 2021
  • 6% не са ползвали почивните си дни, тъй като не са получили разрешение от работодател във времето, в което те са планирали отсъствие от работа
  • 3% са се въздържали от полагащото им се, за да запазят работното си място
  • 3% са работили от вкъщи и са преценили за ненужно да хабят дни
  • 1% са ползвали болничен, за сметка на наличния им отпуск

Участвайте редовно в седмичните ни анкети за предизвикателствата на рабното ни място.