Нормална процедура е когато бъдем назначени на ново работно място, да получим длъжностна характеристика за обхвата на нашите ангажименти към компанията и работодателят ни. С тази тема е свързан и тазседмичният ни въпрос за предизвикателствата на работното ни място:

Разполагате ли с ясна длъжностна характеристика за обхвата на задълженията ви на работното място?