Връщайки времето с година назад, то всеки от нас ще си спомни пред какви работни предизвикателства бяхме изправени. Неяснотите около развитието на здравната криза, донесе чувство на паника не само сред голяма част от бизнеса, но и в личното ни усещане за нейната развръзка в икономически план.

Свиването на разходите на компаниите даде своето отражение върху нейното развитие, наличния състав и до прекрояване на задълженията на всеки служител. Много хора останаха без работа, други се съгласиха за определен период от време да бъде намалено месечното им възнаграждение, трети пък поеха много повече задължения, за да запазят доходите си непокътнати. С тази тема беше свързан и въпросът ни през изминаващата седмица:

Промени ли се обхватът на работните ви задължения във времената на криза?

  • 30% от вас споделят, че ангажиментите им са се увеличили, а компанията им не е назначила нови служители
  • 16% признават, че дистанционната работа е причината за повечето им работни задължения
  • 9% казват, че обичат работата си и дори не им прави впечатление колко е
  • 8% работят повече, само когато отсъстват техни колеги по здравословни причини
  • 8% са получили повишение и заедно с него повече отговорности
  • 5% са увеличили работата си, заради съкращения в компанията им
  • 1% са останали безработни

За 22% от гласувалите, всичко си е както преди и не е настъпила никаква промяна.

Виждаме ясно от отговорите, че по-голямата част от хората са поели повече работни задължения. Както многократно споменавахме досега, здравната криза и последвалата я икономическа, се явиха като сериозен тест за нашата адаптивност, гъвкавост и решителност за справяне с всички тези проблеми. Работните ни места, ангажиментите и отделеното от нас време за приключване на поетите от нас задачи, се промениха и количествено и качествено. Всички тези промени повлияха и на нашата кондиция и комфорт. Кризата създаде и много нови възможности. Всеки един от нас знае какво точно му се е случило, а времето ще покаже кой и как се е справил в тези нелеки моменти.

Участвайте редовно в нашите седмични анкети за предизвикателствата на работното място.