В желанието ни да разберем дали и какво се е променило в процеса на търсене на ново работно място, се обърнахме към вас, читателите на Dir.bg .

Резултатите от вашето гласуване показват, че традиционните канали продължават да са обичайното място за търсене на ново кариерно предизвикателство, дори във времената на "новото нормално" ежедневие.

Близо 71% от анкетираните са посочили опцията "Проверявам за свободни позиции в специализираните сайтове".

Все по-голяма скорост обаче набират и не толкова традиционните подходи като заедно те заемат не малкия дял от 29% от гласовете. Почти по равно, малко повече от 17% от гласувалите се обединяват около две коренно различни опции от общоприетия модел на търсене:

  • създавам контактна мрежа с подходящи хора - 8,83%
  • научавам от приятели - 8,39%

7.06% е делът и на хората, които се опитват да открият тотално различен подход в търсенето на нова работа.

Близо 5% споделят, че търсят свободни позиции директно на сайтовете на компаниите, което показва желанието им да работят в точно определена и избрана от тях компания.

В новата ни заобикаляща реалност обичайното работно място само по себе си също претърпя сериозни промени и компаниите и служителите имат сложни за решаване ребуси. В създалата се ситуация за преодоляване на проблемите има нужда от все повече взаимност и разбиране и от двете страни. Твърде вероятно този процес на ново напасване по оста компания - служител ще роди качество и по-ясни критерии за успешно свършена работа.

Очевидно предизвикателството "Търсене на нова работа" винаги ще бъде огромно за всеки един от нас. Важното е да бъдем реалисти и добре да преценим къде то се припокрива най-ясно с нашите възможности.

Следете и останалите ни анкети, в които заедно ще търсим отговор на любопитни въпроси, които повдига работното ни ежедневие.