Всеки от нас има различна мотивация и причини да започне първата си платена работа.

Тазседмичният въпрос в редовните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място е свързан с тази тема и ви питаме:

На каква възраст започнахте първата си платена работа?