WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита: Заплатата ли е най-важното условие да напуснете или останете на една работа?

34% споделят, че е изключително важно условие, но не и най-определящото

29% казват, че не винаги, но определено е ключово за решението ни

19% са категорични, че това е най-важното условие

7% отбелязват, че е важно в кой етап от живота си се намират

5% са на мнение, че заплатата е само повод за старт на разговор и уточнение на другите условия

4% смятат, че категорично не е най-важното условие

1% казват, че на процеса влияят комплексни условия

1% споделят, че по-важни биха могли да бъдат само предварително и ясно уточнени бонуси

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!