WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита: Смятате ли, че настоящите нива на заплащане в България отговарят на стандартите в Еврозоната?

- 41% са категорични, че не отговарят

- 22% казват, че сме много далеч от тях

- 18% отговарят положително, но само за част от професиите

- 14% смятат, че няма да има разлика само за хората на висока позиция

- 4% споделят, че отговарят напълно

- 1% са оптимисти, че докато действително ни приемат, ще ги доближим

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!