Постъпването на нова работа винаги крие известни притеснения и за новият служител и за бъдещите му колеги.

Дали ще се сработят, дали ще го приемат, дали ще станат и приятели?

Някои хора биха казали, че ако договореното възнаграждение е добро, то би било достатъчен повод за успокоение, а останалото да се изгради и развие с времето. Какво обаче е по-важното за вас? Участвайте в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното място, отговаряйки на въпроса:

Кое би взело превес при избор на нова работа - хора, с които ще работите или възнаграждението?